Netherlands

Pensioenondersteuning ondernemingsraden

 

Ondersteuning en advisering op het pensioendossier geeft OR nog meer ‘slagkracht’

Van het pensioenakkoord, lage dekkingsgraden, het korten van pensioenen tot aan nieuwe pensioenuitvoerders. Pensioenland is in beweging. Dankzij het instemmingsrecht, zoals beschreven in de Wet op ondernemingsraden, heeft de ondernemingsraad (OR) bij sommige bedrijfseconomische beslissingen een belangrijke stem. Een goed voorbeeld is een wijziging in de pensioenregeling.

Soms vanwege wettelijke wijzigingen, soms omdat de werkgever zelfstandig besluit dat hij de pensioenregeling wil aanpassen, maar pensioenregelingen wijzigen de laatste jaren veelvuldig. Veel voorkomende wijziging zijn het wijzigen van de toeslagbepaling in een middelloonregeling of het wijzigen van een middelloonregeling in een beschikbare premieregeling.

Kennis op het pensioendossier in huis halen
Omdat expliciete kennis binnen de ondernemingsraad vaak ontbreekt, betekent dat de OR kennis, ondersteuning en advisering op pensioendossiers in huis moet halen. Onze consultants hebben een uitgebreide medezeggenschap-achtergrond en zeer veel praktijkervaring als adviseur van ondernemingsraden. Wij zijn uw sparringpartner en helpen u met de concrete invulling van uw advies- en instemmingsrol binnen het pensioendossier.

Wij helpen u bij:

  • het begeleiden en adviseren bij een pensioen(wijzigings)traject;
  • pensioen- en arbeidsvoorwaarden-gerelateerde aangelegenheden;
  • het verzorgen van een second opinion, bijvoorbeeld bij de pensioenberekeningen.

Onze consultants zijn vanzelfsprekend continu op de hoogte van de ontwikkelingen en trends in de pensioenmarkt, denk bijvoorbeeld aan de toeslagproblematiek.

Kennisverrijking en opleidingen
Naast het actief participeren in pensioentrajecten helpen wij ondernemingsraden (en pensioencommissies) met kennisverrijking en opleidingen. Tijdens een cursus (half dagdeel) nemen wij de OR mee in de laatste trends en ontwikkelingen in pensioenland. Uiteraard kunnen we ook meer op maat inspelen als een bepaald dossier gaat spelen.


Aon partner van OR Live

Als partner van OR Live verzorgen wij op 9 oktober een aantal workshops. Ook kunt u ons ontmoeten op onze meet & greetplek aan het gezellige cateringterras. De drie workshops die wij verzorgen gaan over instemmingsrecht, pensioenakkoord en pensioencommunicatie. Hier vindt u een korte beschrijving van de inhoud.