Netherlands
Pensioen & financieel management

Ondernemingsraden en pensioen

 

Ondersteuning, advies en oplossingen voor ondernemingsraden

Ondernemingsraden zijn in toenemende mate op zoek naar ondersteuning en advisering voor het pensioendossier. De pensioenproblematiek wordt alleen maar groter en vaak ontbreekt expliciete kennis binnen de ondernemingsraad (OR). Aon kan daarin een ondersteunde rol spelen. Onze consultants hebben een uitgebreide medezeggenschap-achtergrond en zeer veel praktijk ervaring als adviseur van ondernemingsraden.

 
 

Meer invloed voor de Ondernemingsraad op pensioen
Per september 2016 is de vernieuwde wet op de ondernemingsraden (WOR) in werking getreden. Met deze wijziging krijgen werknemers via de Ondernemingsraden (OR) instemmingsrecht bij de wijziging van de inhoud van de pensioenregeling, ongeacht de pensioenuitvoerder. Hiermee krijgen zij dus meer invloed op de arbeidsvoorwaarde pensioen.

Vanwege deze vernieuwde WOR is het extra van belang om te zorgen voor een gedegen pensioenkennis voor de leden van de Ondernemingsraad. Daarnaast kan onze professionele begeleiding de OR helpen om op een pragmatische wijze naar het beste resultaat te komen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Aon kan een belangrijke rol spelen in de ondersteuning van de OR. De pensioenconsultants van Aon kunnen u helpen een correcte invulling te geven aan uw advies- en instemmingsrol binnen het pensioendossier. Onze consultants zijn te allen tijde op de hoogte van de ontwikkelingen en trends in de pensioenmarkt. Specifiek kunnen wij u bijvoorbeeld helpen bij:

  • Een pensioen(wijzigings)traject te begeleiden en adviseren.
  • Klankbord in pensioen- en arbeidsvoorwaarden gerelateerde aangelegenheden.
  • Opleidingen en overdracht van pensioenkennis.
  • Verzorgen van een second opinion.