Netherlands

Pensioenoplossing voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA)?

 

Vanaf 2017 is het niet meer toegestaan om een pensioen in eigen beheer (PEB) op te bouwen. Ondanks de afschaffing van PEB is pensioenopbouw voor u als DGA wel degelijk belangrijk. Er zijn alternatieven voor pensioenopbouw, u kunt hierbij denken aan; sparen in privé, sparen in de BV of het afsluiten van een pensioenverzekering.

Rendement
In onze vergelijking levert de pensioenverzekering het beste rendement op. Dit komt met name door de fiscale voordelen die een pensioenverzekering kent. De waarde van de pensioenverzekering is gedurende de looptijd vrijgesteld van vermogensrendementsheffing, de premie is aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting en over de uitkeringen is pas inkomstenbelasting verschuldigd bij pensionering.

Risicomanagement
Ook op het gebied van risicomanagement biedt een pensioenverzekering verschillende voordelen. De spreiding van uw beleggingen is groter bij een verzekeraar, waardoor u minder risico loopt. U kunt het risico van overlijden en arbeidsongeschiktheid mee verzekeren. Denk hierbij aan een levenslang partnerpensioen of een éénmalige uitkering na overlijden en vrijstelling van premiebetaling in geval van arbeidsongeschiktheid. Verder is de pensioenverzekering onder gebracht bij een professionele verzekeraar en daarmee buiten de risicosfeer van de onderneming.

Opbouw van ouderdomspensioen
Er zijn diverse pensioenuitvoerders die pensioenverzekeringen aanbieden speciaal voor DGA’s. De uitvoerders bieden momenteel uitsluitend beschikbare premieregelingen aan. Binnen een beschikbare premieregeling wordt jaarlijks een premie betaald. Dit kan een vaste premie zijn of een premie die hoger wordt naar mate uw leeftijd stijgt. Sommige uitvoerders bieden de mogelijkheid om de premie tijdelijk te verlagen of stop te zetten, in het geval uw situatie daarom vraagt.

De betaalde premie wordt meestal belegd in lifecycle fondsen. Zo’n fonds kent een mix van beleggingscategorieën, zoals aandelen, vastgoed en obligaties. In een lifecycle fonds wordt het risico afgebouwd naar mate u ouder wordt. Verder bieden enkele uitvoerders de mogelijkheid om zelf te beleggen of om de premie om te zetten in een gegarandeerd kapitaal.

De pensioenverzekering kiezen die aansluit bij uw wensen?
Zoals al uit bovenstaande tekst blijkt zijn er binnen een pensioenverzekering tal van mogelijkheden en zijn er tal uitvoeders die ieder haar eigen producten en voorwaarden aanbieden. Aon helpt u graag bij het kiezen van de juiste pensioenverzekering, want als grootste onafhankelijke pensioenadviseur van Nederland zijn wij voor u het beste in staat de juiste pensioenverzekering te selecteren op het gebied van prijs, voorwaarden en service.