Netherlands

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling in het derde kwartaal licht gedaald

 

Rotterdam, 28 december 2015 - De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling is in het derde kwartaal van 2015 met 2,4 procent gedaald. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan een pensioen tegemoet zien van 625 euro per maand. Een kwartaal eerder was dat nog 640 euro per maand. De verwachte uitkering voor een 25 jarige steeg in het derde kwartaal van 2015 met 5 procent en voor een 55 jarige daalde deze met 3 procent.

Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen peilt.


Marktrente en beurzen
De index staat per eind september 2015 op 78, dat is 2 punten lager vergeleken met eind juni. De index is in het derde kwartaal relatief stabiel gebleven. Hoewel aandelenbeurzen een slecht derde kwartaal hadden met een gemiddeld negatief rendement van 10 procent, is vooral de marktrente van invloed op de index. De marktrente is in het derde kwartaal met 0,15% gedaald, wat zorgt voor een lichte daling van de verwachte uitkering.

Over de Pensioenvergelijker
De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie peilt van beschikbare premieregelingen, ook wel DC-regelingen genoemd. Dat zijn pensioenregelingen waarbij de toekomstige uitkering niet vaststaat, maar meebeweegt met de beleggingsrendementen. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarige zich ontwikkelt onder invloed van onder andere wet- en regelgeving, beurskoersen, inflatie en marktrente. Aon berekent dit op basis van meer dan 1.000 scenario’s. De exacte hoogte van deze pensioenuitkeringen is onzeker. Bij een zuivere beschikbare premieregeling zijn de meeste risico’s voor rekening van de werknemer. De daadwerkelijke pensioenuitkering kan hoger of lager zijn.

Over Aon Hewitt
on Hewitt is wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. Het bedrijf adviseert organisaties bij het oplossen van complexe vraagstukken op het gebied van arbeidsvoorwaarden, talent management en daarmee samenhangende financiƫle uitdagingen. Aon Hewitt ontwerpt, implementeert, communiceert en beheert een breed scala aan oplossingen op het gebied van menselijk kapitaal, pensioenen, beleggingsbeheer, zorg, beloningen, verzekeringen en talentmanagement. Hiermee verhoogt Aon Hewitt het rendement op het belangrijkste kapitaal van organisaties: hun medewerkers. Het bedrijf telt wereldwijd meer dan 29.000 professionals in 90 landen. Aon Hewitt is onderdeel van verzekeringsmakelaar en risicoadviseur Aon plc in Londen. Het wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 500 kantoren in meer dan 120 landen en heeft ruim 72.000 medewerkers. Meer informatie: www.aonhewitt.com.