Netherlands

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling tweede kwartaal 2016 opnieuw fors gedaald

 

Maandelijkse pensioenuitkering daalt in half jaar met gemiddeld 137 euro

 

Rotterdam, 11 oktober 2016 - De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling (ook wel bekend als ‘DC-regeling’) is in het tweede kwartaal van 2016 met 6% gedaald. Dit volgt na een daling met 10% in het eerste kwartaal. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan nu 687 euro per maand aan pensioen tegemoet zien; begin 2016 was dit nog 818 euro per maand.

In Nederland bouwen naar schatting ruim één miljoen werknemers een pensioen op met een beschikbare premieregeling. Dat blijkt uit de Pensioenvergelijker van Aon Hewitt, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen peilt.

Beeldmateriaal
Onderstaande afbeelding is in hoge resolutie te downloaden door erop te klikken. Infographic: Pensioenvergelijker Q2 2016

Marktrente en beurzen
De index staat per eind juni 2016 op 75 punten, een daling van 6 punten ten opzichte van eind maart 2016. In tweeënhalf jaar tijd daalde de verwachte uitkomst van een beschikbare premieregeling met 25%. Deze forse daling wordt vooral veroorzaakt door de lage rentestand.

Het is steeds waarschijnlijker dat de rente voorlopig laag blijft, terwijl onzekerheid op de beurzen onverminderd hoog blijft. Een goed rendement behalen bij een passend risicoprofiel is een steeds grotere uitdaging.

De gevolgen van de Brexit zijn nog niet duidelijk, waardoor langetermijnrisico’s moeilijk in te schatten zijn. Vooral voor jongeren is het daardoor lastig te voorspellen hoeveel pensioen zij in het vooruitzicht hebben. De enige zekerheid is dat de onzekerheid groot is.

Vergelijking met middelloon pensioenfondsen
De beleidsdekkingsgraad voor pensioenfondsen daalde in het tweede kwartaal van 102 naar 99 procent. Deze daling is hoofdzakelijk het gevolg van de lagere marktrente. Een belangrijk verschil hierbij is dat pensioenfondsen direct rekening moeten houden met de lage rente, terwijl de rente bij een beschikbare premieregeling pas op de pensioendatum van belang is. Ondanks deze ontwikkelingen zijn de verwachte uitkomsten van de middelloonregeling ongeveer gelijk gebleven.

Over de Pensioenvergelijker
De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie peilt van beschikbare premieregelingen, ook wel DC-regelingen genoemd. Dat zijn pensioenregelingen waarbij de toekomstige uitkering niet vaststaat, maar meebeweegt met de beleggingsrendementen. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarige zich ontwikkelt onder invloed van onder andere wet- en regelgeving, beurskoersen, inflatie en marktrente. Aon berekent dit op basis van meer dan 1.000 scenario’s. De exacte hoogte van deze pensioenuitkeringen is onzeker. Bij een zuivere beschikbare premieregeling zijn de meeste risico’s voor rekening van de werknemer. De daadwerkelijke pensioenuitkering kan hoger of lager zijn.

Over Aon
Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.

In Nederland heeft Aon negen vestigingen met 1.650 medewerkers. Aon maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Ga naar www.aon.nl voor meer informatie over Aon en naar www.aon.com/manchesterunited om meer te lezen over het wereldwijde partnership met Manchester United.