Netherlands

Aanbouw

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon is een specialist op het gebied van aanbouwverzekeringen. We zijn trots op ons marktaandeel van 60%. U plukt daar de vruchten van: grote inkoopkracht en slagkracht. Naast binnenlandse verzekeraars worden ook buitenlandse verzekeraars betrokken om zo de scherpste prijs tegen de beste voorwaarden in te kunnen kopen. Aon beschikt over eigen claimsbehandelaars die dagelijks claims op aanbouwverzekeringen behandelen. Aon helpt u in een vroeg stadium bij nieuwe projecten door bijvoorbeeld mee te denken en te adviseren over contractvorming. Het is tenslotte van belang dat hetgeen dat wordt overeengekomen met de opdrachtgever uw risicobereidheid niet te boven gaat. Dit heeft alles te maken met beheersing van risico's. Vervolgens kunnen polissen op maat worden gesloten of aangepast zodat een naadloze aansluiting op afgesloten contracten wordt gerealiseerd. Niet alleen de aanbouwpolis wordt gesloten. Samen zorgen we ervoor dat u gecontroleerd risico's kan nemen. In control zijn en dus winstgevend zijn is tenslotte uitgangspunt voor elke onderneming. Aon analyseert ook verzekeringsdekkingen van onderaannemers.

Passende productvoorwaarden
Risico's van schade aan of verlies van het schip, aanvaringsschade aan derden en P&I zijn elk gedekt tot de verzekerde som. De casco risico's zijn all risks exclusief opzet, molest, ontwerpfouten. Inclusief is schade als gevolg van ontwerpfouten. Aansprakelijkheidsrisico's zijn: zaakschade aan derden inclusief zaken aan boord van het schip, schade aan havens, dokken, hellingen, pieren, kranen en wrakopruiming. Alle aansprakelijkheden zijn gedekt onder een P&I verzekering. De verzekering dekt alle aansprakelijkheden voor schade veroorzaakt door een sleepdienst zoals in het contract is vermeld. En is inclusief onderlinge aansprakelijkheid van de verzekerde partijen. Uitgesloten is de aansprakelijkheid voor schade aan werknemers van uw organisatie als gevolg van een ongeval. De aansprakelijkheid is inclusief schade aan werknemers van andere verzekerden. Engels recht is van toepassing. Geschillen worden doorgaans wel voorgelegd aan Amsterdamse of Rotterdamse rechter.

Actualiteit & service
De verzekeringsmarkt voor aanbouwverzekeringen kenmerkt zich door een zekere overcapaciteit. Daardoor zijn de premies laag. Dit heeft tot gevolg dat de premie-inkomsten bij verzekeraars rap dalen. Het gevolg hiervan is dat de schaderesultaten op een polis van nog grotere betekenis worden dan in het verleden gebruikelijk. Goede begeleiding van openstaande claims en het actueel houden van reserves op openstaande schades is voor Aon vanzelfsprekend. Om het gesprek met verzekeraars aan te kunnen gaan, zijn actuele cijfers de waarborg voor het beste onderhandelingsresultaat. Wat verder helpt, is ons unieke systeem GRIP. Daardoor wordt inzicht verkregen in premies, eigen risico's en condities die elders in de wereld worden genoteerd en daarmee vormt het systeem een uitmuntende benchmark. We houden u op de hoogte van recente ontwikkelingen op het gebied van veranderende wet- en regelgeving. Door onze brede kennis zorgen we er voor dat u tijdig wordt geïnformeerd over voor u belangrijke onderwerpen.

Begeleiding bij schade
Een omvangrijke schade lijdt in de regel tot een crisissituatie. In een crisis is het van belang het hoofd koel te houden. In zo'n geval is het belangrijk om te kunnen terugvallen op de zeer ervaren schadebehandelaars van Aon. Zij zijn in staat om alle processen na de melding van een schade te coördineren. Aon ziet schadebehandeling als een integraal onderdeel van de door ons aangeboden dienstverlening. De ultieme test van iedere polis. Onze hoofddoelstelling is zeker te zijn dat de klant de best denkbare en meest punctuele schadeafwikkeling krijgt. Zij zijn bekend met technische en juridische aspecten die belangrijk zijn bij schadebehandeling. Bij omvangrijke schades zorgt Aon voor een voorschotbetaling. Wij doen dit om te voorkomen dat er door de schade solvabiliteitsproblemen ontstaan. U kunt ook de gehele crisisbegeleiding en beheersing uit handen geven aan Aon.