Netherlands
Algemene aansprakelijkheidsverzekering

Algemene aansprakelijkheidsverzekering


De algemene aansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor zaak- en/of personenschade van derden, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade (gederfde winst, inkomstenverlies, etc).

Eveneens zijn door werknemers tegen hun werkgever (werkgeversaansprakelijkheid) ingediende claims onder de dekking begrepen. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld claims in verband met diverse beroepsziekten, zoals onder andere RSI.