Netherlands

Opinion Based verzekeringen

Bij een overname kunnen betrokken partijen een verschil van mening hebben over de geldigheid of potentiële gevolgen van een bepaalde constructie. Neem bijvoorbeeld de fiscale gevolgen van een reorganisatie. Zelfs de mening van een zeer ervaren adviseur zal niet in alle gevallen de zekerheid bieden die partijen zoeken. Hierdoor kan met name de koper met onverwachte kosten worden geconfronteerd. Deze onzekerheid kan met een Opinion Based verzekering worden weggenomen.

De Opinion Based verzekering gaat er vanuit dat de verzekeraar advies inwint bij een onafhankelijke expert. Op basis van dit advies komt de verzekering vervolgens tot stand. De verzekering wordt met name toegepast bij verschillen van mening over octrooien, vergunningen en belastingconstructies. De looptijd van de polissen is meestal zes jaar, maar kan worden verlengd tot tien jaar. In de praktijk zijn de af te dekken risico’s aanzienlijk. Dat rechtvaardigt de kosten voor het inwinnen van een advies van derden.

De Opinion Based polis geeft dekking voor:
  • Een onverwachte fiscale claim
  • Kosten van het wegvallen van een octrooi of vergunning, enz.
  • Juridische en andere advieskosten in verband met verweer
  • Gross up: het verzekerd bedrag wordt verhoogd met het voordeel dat de verzekerde met de gekozen(belasting)constructie verwachtte te realiseren; hierdoor behaalt hij netto hetzelfde resultaat
  • Wettelijke rente

Meer weten? Expand
* Verplicht veld  Email Error
Formulier sluiten

Contact