Netherlands

Bedrijfscontinuïteit

 

Oplossingen

Wie zijn we?
Aon's adviseurs ondersteunen bedrijven in het binnen- en buitenland bij het versterken van hun continuïteitsmanagement. Uitgaande van de verschillende specialismen, zijn onze adviseurs in staat om op elk moment in de ontwikkeling en cyclus van business continuity management te adviseren. Of het nu gaat om operationele risicobeheersing, advisering over bedrijfsschaderisico’s – en verzekering, business impact analyse of het toetsen en testen van business continuity management. Aon heeft de volgende business continuity management specialismen:

  • Preventie: om uw kwetsbaarheden te verminderen;
  • Voorbereiding: business continuity management experts helpen u om uw organisatie planmatig en gestructureerd voor te bereiden op continuïteitsverstoringen om daarmee uw veerkracht te vergroten;
  • Respons: door de inzet van crisismanagementexperts kunt u adequaat reageren op continuïteitsverstoringen. En u test en traint de crisismanagementorganisatie;
  • Financiering: verzekeringsadviseurs zorgen dat de financiering van continuïteitsverstoringen wordt geoptimaliseerd.

 

Wat doen we?
De belangrijkste doelstelling van bedrijfscontinuïteitsplanning is het zo snel mogelijk herstellen na een calamiteit. Daarbij is het voor u van belang om van te voren helder te hebben welke bedrijfskritische activiteiten in welke volgorde hersteld dienen te worden. En vooral wie welke actie op welk moment gaat uitvoeren. Hiermee wordt vlak na een calamiteit belangrijke tijdswinst geboekt. Belangrijke uitgangspunten van Aon’s aanpak zijn:

  • Focus op datgene dat waarde toevoegt aan uw organisatie;
  • Het helpen van management om prioriteiten te stellen en business continuity resultaatgericht en niet te log en te zwaar te maken;
  • Bedrijfsdoelen vertalen naar te behalen continuïteitsdoelen, waarbij de uiteindelijke prestaties worden bepaald en gemeten (KPI’s);
  • In de praktijk beproefde en bewezen methoden en maatregelen gebruiken, waardoor de aanpak zo efficiënt en effectief mogelijk is;
  • Risico’s vertalen naar scenario’s en kwantificeren van financiële impact om zodoende het risicobewustzijn van de organisatie te vergroten en management in staat te stellen de juiste beslissingen te nemen.
Na een incident wilt u zo snel mogelijk weer verder. Business continuity management is de sleutel tot succes. Wij zorgen ervoor dat u de risico’s kent voor uw continuïteit en u weet deze tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen en daarmee incidenten te voorkomen. Daarnaast zorgt Aon ervoor dat u vooraf weet welke maatregelen absoluut noodzakelijk zijn om de continuïteit tijdens een incident te waarborgen. U kunt ervan op aan dat uw continuïteitsmaatregelen werken en dat uw organisatie na een incident daadwerkelijk snel kan herstellen.

 

Actualiteit & service
Als u al een bedrijfscontinuïteitsplan heeft is het belangrijk dit actueel te houden. Het expliciet toewijzen van het eigenaarschap voor onderhoud, het testen van plannen en het trainen van de leden van de crisisorganisatie is hierbij van wezenlijk belang. Bovendien wilt u in staat zijn om op elk gewenst moment uw kwetsbaarheden en afhankelijkheden in uw totale keten te beheersen. Daartoe is inzicht noodzakelijk, ook van de eventuele consequenties van wijzigingen in de keten en het gebruik van bedrijfsmiddelen. Aon ondersteunt u hiermee door een desk review, training, audits van de effectiviteit van genomen maatregen en simulatie.