Netherlands
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering


De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is bedoeld voor bepaalde beroepsgroepen biedt dekking voor claims als gevolg van specifieke beroepsfouten (vergissingen, nalatigheden e.d.).

De dekking gaat verder dan die van de algemene aansprakelijkheidsverzekering omdat deze niet beperkt is tot materiële schade, maar zich juist uitstrekt tot zogenoemde 'zuivere vermogensschade'. Beroepsgroepen waarvoor deze verzekering in aanmerking zou kunnen komen zijn onder meer architecten, notarissen, accountants, interim-managers, ingenieursbureaus en automatiseringsbedrijven.