Netherlands

Bestuurdersaansprakelijkheid

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon kent de risico's in de alle sectoren en organisaties. Wij beoordelen vanzelfsprekend uw specifieke risico's en geven aan welke beheersmaatregelen mogelijk zijn. Daarna zorgen we voor passende oplossingen.

Passende productvoorwaarden
De aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen verzekert alle vormen van aansprakelijkheid. De polisvoorwaarden kennen slechts een beperkt aantal uitsluitingen. Een voorbeeld hiervan is de bestuurder die fraudeert. Degene die deze fraude pleegt is niet verzekerd, voor de overige bestuurders blijft de dekking van kracht. Deze benadering zorgt ervoor dat verzwaring van aansprakelijkheid en bijvoorbeeld gevolgen nieuwe wet- en regelgeving automatisch worden opgepakt. De verzekering geeft werelddekking, zodat het voor u niet uitmaakt waar een aanspraak wordt ingediend. We verzekeren niet alleen statutair benoemde bestuurders en commissarissen.

Actualiteit & service
Uw organisatie en marktomstandigheden veranderen. Dat heeft ook gevolgen voor uw aansprakelijkheid. Daarom zorgt Aon er voor dat de verzekering blijft aansluiten met de actuele situatie van uw organisatie.

Begeleiding bij schade
Uiteraard probeert u te voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld. Mocht dat toch gebeuren kunt u terug vallen op de schade-experts van Aon. Zij zorgen er voor dat u de nodige bijstand krijgt. En schakelen waar nodig een gespecialiseerde advocaat voor u in. De aandacht gaat verder uit naar de juiste prestaties van en tijdige betaling door verzekeraars.