Netherlands
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering | Aon

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


Met de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt aan bestuurders van rechtspersonen bescherming geboden tegen schade waarvoor zij persoonlijk, dat wil zeggen in hun privé-vermogen, aansprakelijk worden gesteld.

Het gaat hierbij om een bestuurs- of toezichthoudende functie bij bedrijven, maar ook bij non-profit instellingen. Bekend uit de media is bijvoorbeeld de zaak omtrent World-Online maar ook op kleinere schaal komen claims meer en meer voor.

Bestuurders kunnen niet alleen ten aanzien van hun eigen handelingen binnen de onderneming worden aangesproken, maar ook als gevolg van handelingen van mede-bestuurders (hoofdelijke aansprakelijkheid). Indien u aansprakelijk wordt gesteld kunnen de kosten van verweer zeer hoog oplopen. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zorgt ervoor dat uw financiële risico's door uw bestuursfunctie worden beperkt.