Netherlands
Binnenvaart

Binnenvaart

 

Onaangetast bedrijfskapitaal als gevolg van schade aan vaartuigen zorgt voor continuïteit.

Niet alleen is bescherming van uw eigen vermogen maar ook de positie van een financier zeer belangrijk. Zij maken namelijk kredietverlening mogelijk. Financiers stellen steeds hogere eisen aan uw bedrijfsvoering om ervoor te zorgen dat u aan uw verplichtingen kunt voldoen. Daardoor kunt u zich moeilijk financiële tegenvallers permitteren. Wij begrijpen dat uw schip of vloot van schepen een grote investering is. De financiële bescherming hiervan is van groot belang voor uw bedrijfsvoering. Daarnaast kunt u met grote aansprakelijkheidsclaims te maken krijgen die uw vermogenspositie kunnen bedreigen.

 
 

Binnenvaart

Oorzaken, gevolgen en oplossingen