Netherlands

Bouw Ontwerp Verzekering

 

Aon biedt middelgrote aannemers de mogelijkheid om deze ontwerprisico’s te verzekeren met de Bouw Ontwerp Verzekering.

Rondom bouwprojecten kan er veel misgaan, hoe zorgvuldig alle partijen ook te werk gaan. Instortingen en scheuringen in bouwconstructies zijn vaak het gevolg van fouten in de ontwerpfase. Door innovatieve contractvormen en ontwikkelingen in de bouwbranche, verschuift het ontwerprisico van de opdrachtgever naar de aannemer. De financiële gevolgen van een claim, ingesteld als gevolg van een ontwerpfout kunnen enorm groot zijn voor de aannemer. Aon biedt nu middelgrote aannemers de mogelijkheid om deze ontwerprisico’s te verzekeren met de Bouw Ontwerp Verzekering.

De Bouw Ontwerp Verzekering is een uitgebreide verzekering voor de dekking van ontwerprisico’s en biedt aannemers dekking voor:

  • Materiële schade aan het werk zelf (instortingen bijvoorbeeld) met inbegrip van daaruit voortvloeiende vermogensschade, zoals onder meer bedrijfsschade
  • Niet-materiële schade, zoals een bouwobject dat als zodanig niet ‘stuk’ is, maar er toch schade ontstaat waar kosten voor gemaakt moeten worden om het bouwobject zodanig in orde te maken dat het kan worden gebruikt voor de oorspronkelijke functie.

 

BOV van Aon: een verantwoorde keuze
Aon is een betrouwbare en onafhankelijke financiële dienstverlener van wereldformaat. Onze specialisten beschikken over jarenlange kennis en ervaring op het gebied van (ontwerp)aansprakelijkheidsverzekeringen. Bovendien voelen wij ons betrokken bij onze klanten, denken wij graag met u mee en bieden we iedere klant een verzekering op maat. Ten slotte heeft u bij Aon gunstige voorwaarden en krijgt u een uitgebreide verzekeringsdekking tegen een concurrerende premie.

Neem contact op

Wilt u meer weten over ontwerprisico’s? Neem contact met ons op via onderstaand formulier.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.