Netherlands

Constructie All Risks (CAR) opdrachtgever

 

Dekking voor alle schade bij een bouwproject betrokken partijen, waarbij de schuldvraag niet relevant is

Trends in de markt zorgen voor nieuwe risico's. Na schade is onduidelijk of deze door de aannemer worden gedragen. Er ontstaat bij opdrachtgevers maar ook bij aannemers meer druk op resultaten. Door kleinere marges is er geen ruimte meer voor onvoorziene kosten. Aannemers worden steeds professioneler. Zij verlenen al dan niet toegang tot hun Constructie All Risk polis. Omdat aannemers op de kosten letten, gaan zij niet zonder meer akkoord met het accepteren van aansprakelijkheid na een schadevoorval.

"Door brandschade tijdens de bouw konden wij ons kantoor niet tijdig in gebruik nemen. We werden geconfronteerd met aanzienlijke kosten."
 

Start verhaal  

 

 

 

 

 

Constructie All Risks (CAR) opdrachtgever

Oorzaken, gevolgen en oplossingen