Netherlands

Casus

 

”Het is geweldig hoe het COT de aandacht richt op herstel van de gemeentelijke voorzieningen om zo snel mogelijk weer operationeel te zijn.”

Oorzaak
In de nacht van 17 op 18 juli 2012 ramden twee personenauto's het gemeentehuis van Waalre. Daarna volgde een felle brand die het historische pand grotendeels vernietigde.

Risico’s
De gemeente Waalre was door de brand een groot deel van haar stadhuis en daarmee haar gemeentelijke voorzieningen kwijtgeraakt. Daarnaast was er onrust onder de bevolking en startte er een strafrechtelijk onderzoek naar de oorzaak.

Oplossing
Het COT heeft in opdracht van de gemeentesecretaris geadviseerd bij de aanpak na de brand. Het COT heeft in kaart gebracht welke aanpak benodigd is om de impact van de brand te managen. In die aanpak was aandacht voor herstel van de gemeentelijke voorzieningen, maar bijvoorbeeld ook voor het strafrechtelijk onderzoek en verantwoording aan de gemeenteraad.