Netherlands

De opbouw van een cyberverzekering

 

Uw organisatie op de juiste wijze beschermd

Een goede aanpak van cyberrisico’s blijft niet beperkt tot IT-maatregelen. Wie echt weerbaar wil zijn, moet het onderwerp bovenaan de agenda van de bestuurder zetten. Cyberbeveiliging vraagt om een integrale aanpak waarbij bijvoorbeeld onderstaande vragen dienen te worden beantwoord.

 

Vijf centrale vragen die wij met u beantwoorden

 1. Wat zijn voor onze totale organisatie de kosten van een datalek, systeemuitval of een hack?
 2. Zijn dit risico’s die de organisatie zelf kan/wil dragen?
 3. Wat hebben wij afgesproken met onze klanten en leveranciers in geval van een cyberincident?
 4. Hebben wij passende beheersmaatregelen getroffen? Waaruit blijkt dit?
 5. Wat is financieel gezien de meest effectieve beheersmaatregel voor onze cyberrisico’s?
 

De noodzaak van een goede cyberverzekering

Digitale ontwikkelingen gaan snel en het risico dat een cyberincident zich voordoet is groot. Vaak met aanzienlijke impact op uw organisatie. Veel bedrijven kiezen ervoor cyberrisico’s te verzekeren. Een cyberverzekering verzekert onder andere tegen de gevolgen van hacking, zoals diefstal van gegevens of inbreuk op systemen, verlies van data en bedrijfsstilstand. Tevens geeft deze verzekering een vergoeding van kosten voor crisismanagement en de inzet van ICT-specialisten.

Vergis u niet: traditionele verzekeringen schieten te kort.

Veel mensen zijn in de veronderstelling dat veel schade die het gevolg is van een cyberincident als een hack of malware, gedekt wordt onder de traditionele verzekeringen. Dit is zelden het geval. Bekijk nu wat wel en niet wordt gedekt.

Bekijk dekkingen

 

 

Cyberverzekering op maat

Omdat traditionele verzekeringen dus zelden dekking bieden voor de gevolgen van cyberincidenten, heeft Aon voor vrijwel elke sector een op maat gesneden cyberverzekering ontwikkeld. Daarmee bent u sowieso gedekt tegen:

 • aansprakelijkheid: schadevergoeding en juridische bijstand in geval van aanspraken van derden als gevolg van verlies van persoonsgegevens en/of bedrijfsinformatie;
 • crisismanagement: kosten (forensisch) onderzoek, PR, klant notificatiekosten, kredietbewaking, IT-diensten, cyberincident responsediensten;
 • boetes: kosten voor onderzoek door een toezichthouder, juridische bijstand, bestuurlijke boetes;
 • digitale media, Schadevergoeding en kosten van verweer in verband met aanspraken van derden tegen u die voortvloeien uit uw multimedia-activiteiten. Bijvoorbeeld smaad en laster of plagiaat;
 • cyber-/privacyafpersing, waaronder ransomware;
 • cyberdiefstal: verlies van geld of geldwaarden en/of goederen door diefstal;
 • hacking telefooncentrale, vergoeding van de belkosten.

Optioneel kunt u een dekking voor gederfde netto winst in verband met netwerkonderbreking afsluiten.

 

De voordelen van een cyberverzekering

Aon staat zowel vóór, tijdens als na een cyberincident voor u klaar. Wij helpen u bij het beheersen en financieren van al uw cyberrisico’s. Samengevat zijn de voordelen:

 • begeleiding en advies door een onafhankelijk response adviseur;
 • deskundige ondersteuning door juristen en IT-specialisten;
 • schadebehandeling door de verzekeraar;
 • korte wachttijden bij bedrijfsschade;
 • beperking van reputatieschade;
 • bescherming van de balans en continuïteit voor de onderneming;
 • eenvoudig te sluiten;
 • lage premies;
 • uitgebreide dekking;

Bent u benieuwd naar de verzekeringsmogelijkheden voor uw organisatie? Stuur uw verzoek naar aoncybersolutions@aon.nl en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.