Netherlands
Excedent aansprakelijkheidsverzekering | Aon

Excedent aansprakelijkheidsverzekering


De excedent aansprakelijkheidsverzekering betreft in feite geen zelfstandige verzekeringsvorm. De verzekering komt eigenlijk pas is beeld indien de verzekerde som van een primaire aansprakelijkheidsverzekering (als hiervoor omschreven) is uitgeput. De verzekerde bedragen van de excedent aansprakelijkheidsverzekering zijn eveneens hoger dan de primaire verzekeringen.

Het doel van de verzekering is dan ook bescherming te bieden voor omvangrijke schadeclaims, die zonder verzekering een ernstige bedreiging voor de continuïteit van uw onderneming kunnen inhouden.