Netherlands

Film

 

Oplossingen

Analyse & advies
Onze specialisten zijn ervaren in het inventariseren van risico's die specifiek horen bij filmproducties. Daar speelt u een belangrijke rol in. Met behulp van de beschikbare informatie krijgt u een passend advies voor het afdekken van de risico's. Daarnaast zijn er natuurlijk andere factoren die uw productie kunnen verstoren. Aon verstrekt aanvullende adviezen en verzekeringen voor bijvoorbeeld weerrisico's.

Passende productvoorwaarden
Aon heeft eigen voorwaarden ontwikkeld om de risico's bij filmproducties af te dekken. Het gaat hierbij om:

  • De film-/videoproductieverzekering: deze voorwaarden regelen de dekking voor alles wat met het filmmateriaal te maken heeft.
  • De non-appearance cast/crew verzekering: deze voorwaarden regelen de dekking voor het geval een belangrijk persoon voor de opname, zoals bijvoorbeeld een acteur, regisseur of cameraman uitvalt als gevolg van ziekte een ongeval of overlijden.
  • De aansprakelijkheidsverzekering: regelt een dekking voor zaak -en/of letstelschade aan derden.
  • De apparatuur, decors en rekwisietenverzekering: regelt een dekking voor genoemde zaken op de locatie of tijdens transport.
  • De reis- en ongevallenverzekering: wordt gebruikt voor het reizen naar de diverse locaties waar wordt gefilmd.
Als er op de set motorvoertuigen worden gebruikt, dan is het mogelijk deze te verzekeren. Tenslotte kan ten behoeve van contant geld op de set een geldverzekering worden afgesloten. Wat niet is verzekerd is opzet, grove schuld en ondeskundig handelen. Ten aanzien van het gebruik van boten is het van belang om na te gaan of de eigenaar of verhuurder de benodigde speciale verzekeringen heeft afgesloten. Deze kunnen namelijk niet op de filmproductieverzekering worden ondergebracht.

 

Actualiteit & service
Voor de geplande afloop van een productie wordt met u contact opgenomen ter controle van de voortgang. Hierbij wordt nagegaan of de dekking van de verzekering moet worden verlengd. Bij doorlopende verzekeringen wordt minimaal één keer per jaar geëvalueerd en de producties voor de komende periode besproken. Tevens ontvangt u nieuwsupdates als de actualiteit daar aanleiding toe geeft.

Begeleiding bij schade
Aon biedt u de helpende hand bij het opstellen en indienen van eventuele schadeclaims.