Netherlands

Garantie

 

Oplossingen

Advies & bemiddeling
Aon adviseert en bemiddelt in aanvullende garantiefaciliteiten en biedt alternatieven voor bankgaranties uit de verzekeringsmarkt. Een garantiefaciliteit is het geheel of totaalbedrag waarbinnen verschillende garanties, tegen bepaalde contractuele afspraken, worden aangevraagd. Aon adviseert en begeleidt u bij de marktverkenning, het inkoopproces en het tot stand brengen van de benodigde garantiefaciliteit. Daarbij hoort ook het bemiddelen en adviseren in vereiste voorwaarden en condities.

Passende garantievoorwaarden
Aon begeleidt u bij elke afzonderlijke garantie-aanvraag nadat de garantiefaciliteit tot stand is gebracht. Denk aan passende garantieteksten bij de overeenkomst en tijdig stellen van de garantie door de garantieverstrekker. Voor elke transactie of elk project gelden andere specifieke vereisten. Aon adviseert en bemiddelt voor u om de juiste voorwaarden en condities af te spreken en op papier te krijgen. Daarbij kijken we naar wat nodig is om de transactie of het project rond te krijgen en natuurlijk ook naar bescherming van uw eigen belangen.

Monitoring & service
Aon begeleidt en adviseert u ook om afgesloten garantiefaciliteit in stand te houden. De garantieverstrekker beoordeelt namelijk op reguliere basis zijn risico en kijkt onder meer naar de financiële ontwikkelingen van uw bedrijf. Verder verzorgt Aon de monitoring van garanties voor u. Bijvoorbeeld: wat is er allemaal aangevraagd, wat is nog niet verstrekt, kloppen de beschreven voorwaarden? Waar nodig gaat Aon er voor u achteraan!

Uitbetaling garantie
Bij grotere (inter)nationale handelstransacties of projecten wordt vaak een garantie vereist. Door een garantie te verstrekken garandeert een bank of verzekeraar dat een bedrag aan de opdrachtgever of afnemer (begunstigde) wordt uitbetaald, als de producent of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. De uitbetaling gaat rechtstreeks naar de begunstigde. De voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn contractueel vastgelegd tussen de garantieverstrekker en begunstigde. Onze klant is geen verzekerde. Anders dan bij verzekeringen heeft Aon geen rol bij eventuele schade.