Netherlands

Garanties

 

Oplossingen

Advies & bemiddeling
Aon adviseert en bemiddelt in aanvullende garantiefaciliteiten en biedt alternatieven voor bankgaranties uit de verzekeringsmarkt. Een garantiefaciliteit is het totaalbedrag waarbinnen verschillende garanties worden aangevraagd tegen bepaalde contractuele afspraken. Aon begeleidt u bij de marktverkenning, het inkoopproces en het tot stand brengen van de benodigde garantiefaciliteit. Dat houdt ook in het bemiddelen en adviseren in vereiste voorwaarden en condities.

Passende garantievoorwaarden
Aon begeleidt u bij elke afzonderlijke garantieaanvraag nadat de garantiefaciliteit tot stand is gebracht. Denk aan passende garantieteksten bij de met uw opdrachtgever of afnemer gesloten overeenkomst. En aan het tijdig stellen van de garantie door de garantieverstrekker. Voor elke transactie of elk project gelden andere specifieke vereisten. Aon adviseert en bemiddelt voor u om de juiste voorwaarden en condities op papier te krijgen. Daarbij kijken we naar wat nodig is om de transactie of het project rond te krijgen – en natuurlijk ook naar bescherming van uw eigen belangen.

Monitoring & service
Verder begeleidt en adviseert Aon u om een afgesloten garantiefaciliteit in stand te houden. De garantieverstrekker beoordeelt namelijk op reguliere basis zijn risico. Hij kijkt onder meer naar de financiële ontwikkelingen van uw bedrijf. Verder verzorgt Aon de monitoring van garanties voor u. Bijvoorbeeld: wat is er allemaal aangevraagd, wat is nog niet verstrekt, kloppen de beschreven voorwaarden? Waar nodig gaat Aon er voor u achteraan.

Uitbetaling garantie
Bij grotere (inter)nationale handelstransacties of projecten is vaak een garantie vereist. Een verzekeraar garandeert dat hij een bedrag aan de opdrachtgever of afnemer (begunstigde) uitbetaalt. Namelijk als de producent of leverancier zijn verplichtingen niet nakomt. De uitbetaling gaat rechtstreeks naar de begunstigde. De voorwaarden waaronder dit gebeurt zijn contractueel vastgelegd tussen de garantieverstrekker en begunstigde.

Meest gevraagde garanties

  • Uitvoeringsgarantie
  • Vooruitbetalingsgarantie
  • Termijnbetalingsgarantie
  • Inschrijvingsgarantie
  • Onderhoudsgarantie
  • Douane-/accijns- en EU-garantie
  • Diverse wettelijke garanties