Netherlands

Inkomensgarantie expat

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon onderzoekt de wijze waarop u omgaat met de financiële risico's voor uw werknemers, verbonden aan internationale mobiliteit. Voor ‘witte vlekken’ bieden we een samenhangende en complete verzekeringsdekking. Daarbij wordt met name aandacht gegeven aan de verzekeringsvoorwaarden van verzekeraars in relatie tot de financiële risico's. Het uitgangspunt is hierbij de bijzondere omstandigheden waarin expats werken en wonen.

Passende productvoorwaarden
Aon let in het bijzonder op de toezeggingen die door u zijn gedaan en de landen waar internationaal personeel werkt. Vanzelfsprekend wordt ook het land van herkomst hierin meegenomen. Dit zijn belangrijke uitgangspunten voor de keuze van een verzekeraar en hun geboden dekking en voorwaarden.

Actualiteit & service
Aon helpt de klant bij het implementeren van de verzekeringen en de daartoe benodigde juridische documenten. Daarnaast biedt Aon hulp bij het opstellen van communicatie voor de expats. Aon zorgt ervoor dat de verzekeringsdekking voortdurend aangepast wordt aan veranderingen in inkomen of gezinsomstandigheden.

Begeleiding bij schade
Aon beschikt over een speciale afdeling voor expatverzekeringen die schades behandelt en claims begeleidt. Daarmee kan het claimproces voor u soepeler en sneller verlopen.