Netherlands

Casus

 

”Iedereen is nu gelijk verzekerd en er is geen onduidelijkheid meer over de dekking.”

Oorzaak
De klant, een grote multinational, hield een intern onderzoek over de zorgverzekering(en) die het bedrijf al sinds jaar en dag had. Meest voorkomende klachten waren dat de zorgverlener het pasje van de verzekeraar niet herkende en de verzekeraar verzocht om een vertaling van de ingediende nota.

Risico’s
De door Aon uitgevoerde risico-analyse liet zien dat de informatieverstrekking naar verzekerden onvoldoende was. Daarnaast kwam aan het licht dat de polisvoorwaarden ongewenste beperkingen bevatten en de dekkingen binnen gelijke groepen ongelijk waren. Voorts bleek dat de polissen niet voldoende dekkend waren in diverse landen. Tenslotte bleek dat de premie hoog was.

Oplossing
Aon heeft een uitvoerige benchmark uitgevoerd. Daarna heeft de klant gekozen voor een internationaal gerenommeerde verzekeraar. De dekking is ingeregeld overeenkomstig de benchmark en nu voor iedereen gelijk. Verder zijn de hiaten gedicht. Tevens is zorg gedragen voor ontdubbeling van de premies. Daarbij is de informatieverstrekking richting de verzekerden geoptimaliseerd, zodat er minder onduidelijkheden kunnen ontstaan omtrent bijvoorbeeld het declaratieproces. Tenslotte is door de implementatie van een premiebeheersingsclausule de toekomstbestendigheid van het plan vergroot.


>> Lees nog een case uit de praktijk