Netherlands

Internationale zorg

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon helpt u met het opstellen van risico-analyses. Zo zorgen we er samen voor dat u goed inzicht krijgt in de (financiële) risico's die u met internationale mobiele werknemers loopt. Op basis van deze inzichten en rekening houdende met lokale wet- en regelgeving zorgen we voor optimale verzekeringsoplossingen.

Passende productvoorwaarden
Aon levert internationale zorgverzekeringen die voldoen aan lokaal geldende wet- en regelgeving en regelt optimale toegang tot zorg, waar ook ter wereld. We bieden zorg in geval van nood, maar ook in geval van reguliere zorg. Vanzelfsprekend hoeft niet altijd alles verzekerd te worden. Dat is afhankelijk van het risicoprofiel. Wel is het van belang een kostprijsdekking in te regelen voor spoedeisende zorg en waar nodig toegang te regelen tot private zorgverleners. Tevens is het bijzonder belangrijk om een evacuatiedekking te faciliteren indien lokaal geen kwalitatief goede dienstverleners beschikbaar zijn. Daarom zijn een excellente dekking, een adequate dekking en een basisdekking beschikbaar.

Actualiteit & service
Aon maakt gebruikt van haar wereldwijde netwerk. Wij hebben eigen kantoren in meer dan 120 landen. Zo zorgen we ervoor dat we altijd en overal op de hoogte zijn van lokale ontwikkelingen. En springen we gemakkelijk in op calamiteiten en plotselinge ontwikkelingen. Daar handelen we proactief in. Adequate zorg is immers van levensbelang op de onverwachte momenten.

Begeleiding bij schade
Bij onduidelijkheden met betrekking tot geleden schade kunt u op ons rekenen als uw belangenbehartiger richting de verzekeraar(s). Wij stellen alles in het werk om een oplossing voor u te creëren. Niet alleen om een specifieke casus op te lossen, maar ook om mogelijke onduidelijkheden naar de toekomst toe weg te nemen.