Netherlands

Casus

 

”Na het vastlopen van onze machine is de machinebreukverzekering een fantastische aanvulling op ons verzekeringspakket gebleken.”

Oorzaak
Door een programmeerfout van een engineer is de gereedschapshouder van een onjuiste startpositie uitgegaan waardoor zich een botsing heeft voorgedaan.

Risico’s
In eerste instantie leek de schade zich te beperken tot het afstellen van de onderdelen die met elkaar in aanraking waren gekomen en het vervangen van een beschermkap van de spindel. Bij controle van de hiervoor genoemde werkzaamheden bleek dat er nog sprake was van een ontoelaatbare speling, die veroorzaakt werd door ontzette geleiders. De geleiders dienden vervangen te worden.

Oplossing
Aon heeft zorg gedragen dat de klant schadeloos is gesteld en hierdoor de ontstane schade heeft kunnen repareren en compensatie heeft ontvangen voor de bedrijfsstilstand. Daarnaast zijn onderzoekskosten, voorrijkosten en arbeid vergoed.


>> Lees nog een case uit de praktijk