Netherlands

Machinebreuk

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon biedt u een brede oplossing op het gebied van machineschade. Dit kan per machine maar eveneens als onderdeel van een onderhoudscontract. In eerste instantie geven wij op basis van de eerste input een indicatie af. Na een inspectie ontwikkelen we een maatwerkverzekering en zijn wij durende de looptijd continu beschikbaar als sparringpartner. Op deze basis blijven we inzicht houden in uw risico’s. En zorgen we ervoor dat de verzekering blijft aansluiten bij uw huidige omstandigheden.

Passende productvoorwaarden
Een machinebreukverzekering dekt de materiële, van binnenuit komende schade, ook wel het eigen gebrek van de machine genoemd. In aanvulling op uw brandverzekering biedt deze verzekering eveneens dekking voor diverse van buitenkomende onheilen. Er wordt uitgekeerd bij diefstal, bij materiële schade na een bedieningsfout of kortsluiting van de machine. Optioneel kan de hieraan gekoppelde machinebreukbedrijfsschade worden meeverzekerd. De te verzekeren uitkeringstermijn is gekoppeld aan de herstel- of levertijd van de machine. Indien uw bedrijf beschikt over uitwijkmogelijkheden kan een extra kostendekking mogelijk volstaan. Bespoedigingskosten om een schade te beperken maken beperkt onderdeel uit van de dekking. Kosten om de schade op te sporen maken eveneens beperkt onderdeel uit van de dekking. Wij bieden u maatwerkoplossingen aan en ons advies is mede gebaseerd op basis van jarenlange ervaring. Wij werken met een groot scala verzekeraars om zo tot de beste dekkingen en scherpste premies te komen.

Actualiteit & service
Aon heeft uitgebreide kennis en ervaring van machines en installaties en de technische risico's inclusief de hieraan gekoppelde bedrijfsschade. Aon kent als geen ander de mogelijkheden voor het onderbrengen van deze risico's in de specifieke verzekeringsmarkt. Dit geschiedt op basis van zelf ontwikkelde polisvoorwaarden.

Begeleiding bij schade
Aon beschikt over een eigen schadeafdeling met een specialistisch team voor het begeleiden en afwikkelen van technische schades en de hieraan gekoppelde financiële gevolgschade. Dit team heeft uitgebreide kennis en ervaring van de markt en weet welke expert kan worden benaderd om de schadeoorzaak vast te stellen en de omvang van deze specifieke schades te begroten.