Netherlands

Milieuschade

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon biedt u financiële zekerheid in geval er financiële schade ontstaat door een milieu-incident. Dit doen wij door het milieurisico te verzekeren, rekening houdend met het profiel van uw bedrijf. Dit betekent dat wij u helpen om het milieurisico in kaart te krijgen. We zorgen voor passende polisvoorwaarden en een betaalbare premie.

Passende productvoorwaarden
Aon's milieuschadeverzekering biedt u dekking tegen de financiële gevolgen van de wettelijke saneringsplicht in geval van milieuschade op de verzekerde locatie of derde locatie. De milieuschadeverzekering heeft een zeer uitgebreide dekking. Daaronder vallen onder andere saneringskosten van de verzekerde locatie en locaties van derden. Bijvoorbeeld asbest of chemicaliën die in of op de grond terecht komen. Daarnaast zijn onderzoekskosten, bereddingskosten en verweersbijstand gedekt. Schade en kosten die het gevolg zijn van sanering zoals noodzakelijke kosten om sanering uit te voeren en kosten van herstel of vervangen van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die door verontreiniging beschadigd zijn vallen onder de dekking. Herstelkosten van bestrating en beplanting die bij sanering moeten worden weggehaald, opruimingskosten en bedrijfsschade als gevolg van een sanering zijn tevens verzekerd. In een aantal gevallen kan geen beroep gedaan worden op de milieuschadeverzekering. Hierbij gaat het om luchtverontreiniging en uitsluitingen conform de polisvoorwaarden. Hierbij gaat het onder andere om aardbeving, overstroming, merkelijke schuld, onvoldoende milieuzorg, genetische schade, motorrijtuigen en vaar- en vliegtuigen. Milieuschade veroorzaakt door opslag van gevaarlijke stoffen in ondergrondse tanks zijn ook niet gedekt. Daarvoor sluit u een aparte tankpolis af die een onderdeel kan uitmaken van de milieuschadeverzekering.

Actualiteit & service
Wij analyseren uw schade, geven adviezen en zorgen voor een snelle afwikkeling van schade zonder financiële en administratieve rompslomp. Dienstverlening die is gericht op ontzorgen.

Begeleiding bij schade
Bij discussies met betrekking tot de afwikkeling van schade en/of dekkingsvraagstukken nemen de schade-experts van Aon het schadedossier van u over.