Netherlands

“Stel uw risicohouding vast met een risicobereidheidsonderzoek”

 

Webinar en seminar

Op 1 januari wordt het nFTK voor pensioenfondsen van kracht. De eerste noodzakelijke stap is dat u als bestuur van een pensioenfonds uw risicohouding expliciet dient te maken.

Het wetsvoorstel biedt echter geen stappenplan hoe u deze risicohouding kan vaststellen. Aon Hewitt biedt u wel inzicht in hoe u de risicohouding van uw fonds kan vaststellen. Dit doen we met behulp van een risicobereidheidsonderzoek.

Om onze aanpak toe te lichten organiseren wij een webinar en seminar.

Tijdens de sessies worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

  • Risicohouding: wat is het en wat moet ik ermee?
  • Hoe neem ik de belangen van al mijn stakeholders mee bij de vaststelling van de risicohouding?
  • Wat is een Risicobereidheidsonderzoek?
  • Hoe stel ik de juiste vragen?
  • Hoe waarborg ik dat de respondenten in staat zijn de vragen te beantwoorden?
  • Hoe vertaal ik de uitkomsten naar concrete risicogrenzen bij een haalbaarheidstoets of een ALM studie?
  • Hoe veranker ik mijn risicohouding in mijn juridische documenten?
  • Hoe monitor ik mijn risicohouding?

Webinar of seminar
Aon Hewitt geeft u de keuze; wilt u over dit onderwerp ons seminar van (datum nntb) bijwonen of wil u liever met uw vakgenoten een rondetafel (datum nntb) bij ons op kantoor bijwonen? Het kan allebei. Hieronder kunt u zicht registreren voor zowel het webinar als het seminar.

Seminar: Rotterdam op 27 januari van 10:00 -11:30 uur
Webinar: 28 januari van 16:00 tot 17:00 uur

Voor wie is dit van belang?

Ben u bestuurder van een pensioenfonds of bent uw werkzaam bij het bestuursbureaus van een pensioenfonds dan is het zeker aan te raden om deel te nemen