Netherlands

Ontvoering, losgeld & afpersing

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon voert continu analyses uit om dreigend gevaar in kaart te brengen. Voorkomen is immers het allerbeste. De Terrorism & Political Violence Map wordt door Aon in samenwerking met risicoadviseur The Risk Advisory Group opgesteld. De gegevens van de kaart worden verkregen via Terrorism Tracker, en door een beoordeling van de veiligheidssituatie in meer dan tweehonderd landen door deskundigen. De Terrorism Tracker houdt de wereldwijde indicatoren van terreurdreigingen in de gaten, waaronder aanvallen, complotten en tegenmaatregelen en bekendmakingen van overheden.

Passende productvoorwaarden
De verzekering biedt dekking bij ontvoering, afpersing, politieke repatriëring, medische en juridische kosten. Het meest belangrijke onderdeel van de dekking zijn de honoraria en kosten van een zeer deskundig crisis response team. Zij zijn zeer ervaren met dit soort crisissituaties en staan u direct bij in deze moeilijke situaties. Er is een wereldwijde dekking mogelijk, zonder uitgesloten landen. Ook piraterij kan worden meeverzekerd.

Actualiteit & service
De polis geeft toegang tot de datawebsite van de crisis response organisatie en er kan gebruik worden gemaakt van preventieve trainingen. Ook verzorgen we voor u informatieve presentatiesmet het oog op risicobewustwording en veiligheid voor (zaken) reizigers.

Begeleiding bij schade
Aon coördineert de schademelding, helpt u op het juiste spoor en begeleidt de financiële schadeafwikkeling zeer intensief en betrokken. We monitoren continu de voortgang zodat we ervoor zorgen dat de uitkomst zo gunstig mogelijk voor u is.

 

 

Volg Aon