Netherlands

Recall Consultancy & Crisismanagement

 

Ondanks uw inspanningen om uw producten goed te testen en processen te optimaliseren, kunt u een recall helaas nooit helemaal uitsluiten. Aansprakelijkheidsclaims als gevolg van een recall kunnen grote financiële gevolgen voor u hebben en zelfs de continuïteit van uw bedrijf in gevaar brengen. Dan is het belangrijk snel en adequaat te reageren, zodat een incident niet in een crisis uitmondt. In die situaties is het goed te kunnen vertrouwen op de hulp van gespecialiseerde recall-consultants die u gedurende het hele proces bijstaan.

Schade beperken door expertise

Met hulp van specialisten minimaliseert u de impact van een recall op uw bedrijfsprocessen en beperkt u de financiële schade en mogelijke reputatieschade. Onze in recall gespecialiseerde consultants zijn er voor u wanneer u ze het hardst nodig heeft. Ze ondersteunen u ter plaatse proactief met alle benodigde expertise. U kunt via hen bovendien een beroep doen op de professionals uit ons vertrouwde netwerk, zoals specialistische advocaten, (voedsel)technici en afvalverwerkers.

Maak recallrisico beheersbaar

Onze consultants helpen u op verschillende manieren uw risico’s te beperken. Dat doen wij door:
  • kwantificering en voorbereiding van claims
  • beveiliging van tussentijdse betalingen om de cashflow te optimaliseren
  • technisch en procedureel advies
  • beoordeling van polisdekking
  • beoordeling van ingediende claims
  • onderhandelen over schikkingen
  • advies over verliesbeperking
  • hulp bij verhaal op derden
  • support bij crisiscommunicatie

Samen met u beoordelen en analyseren wij de situatie om tot de beste strategie te komen. Met onze expertise en onderhandelingsvaardigheden maken wij constructieve communicatie over moeilijke claimkwesties voor u mogelijk.

Snel weer aan de slag na een recall

Onze gespecialiseerde recall consultants staan 24 uur per dag tot uw beschikking om direct in het eerste stadium van een crisis uw schade te beheersen en beperken. Het is ons doel om het effect op uw bedrijfsproces te minimaliseren, zodat u snel weer over kunt tot de orde van de dag.

Contact

Wilt u meer weten over recall consultancy en crisismanagement? Wij helpen u de risico’s rondom recall beheersbaar te maken en beantwoorden graag al uw vragen.
Meer info