Netherlands
Recallverzekering | Aon

Laat een product recall u niet verrassen


Productketens zijn complex en de herkomst van grondstoffen steeds meer divers. De complexiteit van de logistiek en wet en regelgeving neemt toe. Hierdoor worden ook de risico’s groter. En het terugroepen van producten ‘product recall’ is dan geen uitzondering.

Bij een product recall krijgt u te maken met onverwachte kosten als onderzoekskosten en kosten voor het vernietigen van onveilige producten. Daarnaast kan uw bedrijfsreputatie worden geschaad, bijvoorbeeld door negatieve media-aandacht. Het kan zelfs de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. Aon biedt ondersteuning en advies om samen met u de schades te beperken.
 

Recall-stappenplan

 

 

Vóór een recall   Tijdens een recall   Ná een recall
 • Risicoanalyse
 • Scan van algemene voorwaarden
 • Recallplanning
 • Crisismanagement-
  planning
 • Simulatieoefening
 • Financiële effectanalyse
 • Scan verzekeringsdekking
 • Crisismanagement
 • Communicatie-
  ondersteuning
 • Schadebehandeling
 • Juridische bijstand
 • Financiële stabilisatie
 • Evaluatie recallplan
 • Schadebehandeling
 • Juridisch advies
 • Financieel strategisch advies
 • Evalueren algemene voorwaarden
 • Evalueren verzekeringsdekking

Waarom een recallverzekering?


Een recall wordt vaak niet gedekt door alleen een aansprakelijkheidsverzekering. Hierdoor draait u zelf op voor de veelal aanzienlijke kosten. De recallverzekering van Aon beschermt u tegen de schadelijke gevolgen van een terugroepactie. Denk aan:

 

 • Beperken van uw reputatieschade;
 • Bieden van financieel advies;
 • Waarborgen van uw bedrijfscontinuïteit bij een incident;
 • Vergoeding van extra kosten verband houdende met de product recall;
 • Versterken van uw contractueel juridische positie;
 • Uit handen nemen van de schadebehandeling;
 • Betere voorbereiding op een mogelijke product recall;
 • Professionele ondersteuning in een crisissituatie.