Netherlands

Casus

 

”Aon voerde een analyse uit en nu zijn we weer helemaal op de hoogte van alles wat nodig is.”

Oorzaak
Na enkele turbulente jaren met enkele overnames en verkoop van bedrijfsonderdelen is de insurance manager van de klant met pensioen gegaan. Nu is de vraag bij de klant of er nog voldoende verzekeringskennis in huis is en of alle verzekeringszaken nog goed zijn geregeld?

Risico’s
De collega die de taken van de vertrokken insurance manager had overgenomen was niet gelukkig met de nieuwe taken in zijn al drukke takenpakket. Ook was er onvoldoende beeld of de verzekeringsprocessen wel goed genoeg liepen. Zo was al duidelijk dat interne ontwikkelingen niet altijd werden doorgegeven, waardoor dekking niet meer aansluit.

Oplossing
Aon heeft een analyse uitgevoerd van de verzekeringsfunctie binnen het bedrijf. Daarbij is onderzocht wat er momenteel aan activiteiten gebeurd, maar ook wat de vereisten en wensen zijn van deze functie. Voor de klant is inzichtelijk gemaakt wat het gat is tussen de huidige en wenselijke situatie met betrekking tot de verzekeringsfunctie. Daarna is een actieplan opgesteld om gezamenlijk tot borging van deze belangrijke functie te komen.


>> Lees nog een case uit de praktijk