Netherlands

Studenten

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon inventariseert samen met de risico's op basis van omvang van uw opleidingsinstituut, het aantal studenten en de landen waar de studenten vandaan komen. Op basis daarvan bepalen we welke oplossing het meest geschikt is. We zorgen ervoor dat uw studenten zorgeloos kunnen studeren en leven. En dat u zo weinig mogelijk omkijken heeft.

Passende productvoorwaarden
Voor uw internationale studenten, inkomend en uitgaand, hebben wij zeer uitgebreide voorwaarden, helemaal gericht op de risico's die de student in het buitenland loopt. Onze verzekering biedt wereldwijde dekking. De verzekering is voor buitenlandse studenten die in Nederland een studie of stage komen volgen of voor Nederlandse studenten die in het buitenland een stage of studie gaan volgen. Recreatieve reizen die studenten gedurende hun verblijf in het buitenland maken zijn meeverzekerd. Aon biedt dekking aan buitenlandse studenten die in een ander land dan bijvoorbeeld Nederland verblijven voor studie of stage. Het is daarom niet noodzakelijk dat de studenten daadwerkelijk in Nederland komen studeren. Alle projecten met een buitenlandse partner kunnen verzekerd worden, zoals Erasmus Mundus projecten. Ook kan de heen- en terugreis verzekerd worden. De periode waarin personen verzekerd zijn, is niet aan een maximum periode gebonden. Dekking wordt gehandhaafd zolang zij studeren en via uw organisatie voor de verzekering zijn aangemeld. Bijzondere dekkingselementen De verzekering is tevens van kracht gedurende een stage in het land van herkomst gedurende maximaal 9 maanden. Daarnaast is de verzekering maximaal 8 aaneengesloten weken van kracht gedurende vakantie in het land van herkomst. Ook wordt dekking verleend voor (sport)fysiotherapie. Aansluitend na de studie kan ook het zoekjaar worden meeverzekerd.

Actualiteit & service
Door middel van adviesgesprekken, onze website of via e-mailings brengt Aon u op de hoogte over ontwikkelingen inzake internationalisering in relatie tot verzekeringen en wet- en regelgeving. Aon denkt graag met u mee bij vraagstukken ten aanzien van risicobeheersing bij mobiliteit van studenten. We maken hierbij gebruik van onze kennis van de markt, de (internationale) mogelijkheden die we hebben en jarenlange ervaring. Met de Nuffic evalueren wij onze verzekering en dienstverlening op periodieke basis. Op de website van de Nuffic wordt onze ICS verzekering dan ook aan onderwijsinstellingen aanbevolen.

Begeleiding bij schade
Indien nodig wordt u bij grote schades begeleid door uw accountmanager of schadebehandelaar. Het kan voorkomen dat een schade niet onder de dekking valt. Als er twijfel is of wanneer de kwestie nader onderzocht moet worden overlegt de accountmanager met de schade-afdeling. Schadeclaims kunnen digitaal worden ingediend. Binnen 10 dagen na digitale ontvangst van de claim, ontvangt de student een uitkeringsspecificatie. In verband met internationaal betalingsverkeer kan het dan nog maximaal 7 dagen duren voordat de student de betaling heeft ontvangen. De alarmcentrale Aon Assistance is 24 uur per dag bereikbaar. Deze geven in geval van bijvoorbeeld een ziekenhuisopname een garantverklaring af aan de instelling. Een telefoontje naar de alarmcentrale is genoeg. De student hoeft in dergelijke gevallen geen bedragen voor te schieten. Aon heeft de mogelijkheid om samenwerkingsovereenkomsten aan te gaan met huisartsen en/of ziekenhuizen in uw regio. Dit betekent dat studenten geen nota’s hoeven voor te schieten. De declaratie kan door de zorgverlener rechtstreeks bij ons ingediend worden.