Netherlands

Casus

 

“Inmiddels hebben wij een eigen transportmontage polis en is dergelijke schade wel verzekerd.”

Oorzaak
In opdracht van een vastgoedbedrijf heeft de installateur, als onderdeel van de werktuigkundige installaties, een WKO (Warmte-/Koude Opslag unit) geplaatst. De dry-coolers zijn op het dak van de appartementen met winkelcentrum geplaatst. In het najaar van 2013 hebben monteurs de drie dry-coolers handmatig laten leeglopen aangezien er voldoende koude in de ondergrondse bron aanwezig was. In verband met het aftappen en beluchten van de dry-coolers zijn deze enigszins op afschot geplaatst. Hierdoor kan het water naar een laag aftappunt kan stromen. Enkele maanden later in het voorjaar van 2014 is vast komen te staan dat de drie dry-coolers lek gevroren zijn rond de jaarwisseling.

Risico’s
Reparatie van de dry coolers bleek niet mogelijk, waarna de installateur deze kosteloos heeft vervangen om de opdrachtgever goed van dienst te zijn. De kosten bedroegen ongeveer EUR 150.000. Toen de installateur een schadeclaim wilde indienen op de algemene aansprakelijkheidsverzekering, bleek dat er volgens de verzekeraars sprake was van een uitsluiting op die polis in verband met opzicht. Een door de installateur afgesloten machinebreukpolis bood ook geen dekking. Die was alleen van kracht voor een ander type installaties.

Oplossing
Aon heeft gezocht naar andere invalshoeken van de schade en heeft gezorgd dat de schade niet meer werd gezien als opzicht, maar als geleden in de onderhoudstermijn. Daarvoor bestaat wel dekking onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering. Aon heeft ook een maatwerk-offerte verzorgd voor de transport- en montagerisico's van deze installateur. Met deze verzekering was een dergelijke discussie over opzicht niet ontstaan. Naast aansprakelijkheid kunnen er ook andere grote schades ontstaan door de aard van de werkzaamheden. Nu zijn er geen hiaten meer in de dekking en kan de installateur volop opdrachten aannemen.