Netherlands
AON | Crisisplan voor pensioenfondsen is nieuw wapen tegen lage dekkingsgraad

Crisisplan voor pensioenfondsen is nieuw wapen tegen lage dekkingsgraad

Als gevolg van de huidige rente- en beursontwikkelingen is de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen gedaald. Om pensioenfondsen beter voor te bereiden op een eventuele financiële crisis, heeft de toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), haar wetgeving aangescherpt. Volgens de huidige wetgeving dient een pensioenfonds al te beschikken over een financieel crisisplan.

DNB heeft ervoor gekozen deze wetgeving aan te scherpen omdat gebleken is dat veel fondsen onvoldoende voorbereid waren op een omvangrijke financiële crisis. Het crisisplan moet klaar zijn voor 1 mei 2012 en daarna jaarlijks worden geactualiseerd.

Wat houdt een crisisplan in?
Het pensioenfondsbestuur moet een plan opstellen waarin beschreven is wat het bestuur
gaat doen als het pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt of dreigt te komen.
Er moet een beschrijving komen van de crisis afhankelijk van de doelstelling en strategie van het fonds. Vervolgens moet het bestuur een pakket aan maatregelen bestuderen, kijken naar de haalbaarheid en het effect van de maatregelen, en naar de verschillende belangen. Op basis van deze studie wordt een beleid geformuleerd.
Door vooraf na te denken over mogelijke crisissituaties is het bestuur beter in staat in te spelen op een financiële crisissituatie.

De maatregelen die in het plan aan de orde komen zijn:

1. Maatregelen die zorgen dat er meer geld binnenkomt bij het pensioenfonds.
2. Maatregelen die zorgen dat pensioen niet mee groeit met de stijging van prijzen of lonen.
3. Maatregelen die zorgen dat de risico’s minder groot worden.
4. Maatregelen die het bestuur inzet als alle overige maatregelen geen oplossing bieden. Dit is de uiterste maatregel van korten, verlaging, van pensioen.

Voor wie?
Het crisisplan is verplicht voor alle pensioenfondsen in eigen beheer en voor herverzekerde pensioenfondsen met kapitaalcontract.
Pensioenfondsen met een garantiecontract of pensioenfondsen die in liquidatie verkeren, vallen hier buiten.

Aon Hewitt heeft een helder plan van aanpak opgesteld om een crisisplan te ontwikkelen. Alle mogelijke crisisscenario's en te nemen maatregelen komen hierbij aan bod.
We maken berekeningen om een uitwerking te kunnen leveren van het conceptcrisisplan dat DNB-proof is en kwantitatief is onderbouwd.

Contact