Netherlands

Masterclass AVG-implementatie: tweedaags hands-on implementatieprogramma

 

Onze masterclass biedt u concrete handvatten én documenten om de invulling van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) binnen uw organisatie pragmatisch en doelmatig vorm te geven. Vanaf 25 mei 2018 is deze Europese wetgeving van toepassing en ook uw organisaties moet aantonen dat ze voldoet aan deze nieuwe wetgeving. Kunt u dat niet, dan riskeert uw organisatie een maximale boete van EUR 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

U moet uw organisatie dus zorgvuldig ‘klaarstomen’ voor de AVG. Denk aan inzicht vergaren in welke persoonsgegevens u gebruikt, óf u deze gegevens mag gebruiken en welke maatregelen u neemt om deze gegevens te beschermen. Daarnaast wilt u natuurlijk weten hoe u dit inzicht de komende jaren actueel houdt en de bescherming van persoonsgegevens optimaliseert.

Gegeven de focus van uw onderneming op het ondernemen is de logische vraag: hoe kan ik de AVG zo pragmatisch en efficiënt mogelijk doorvoeren zodat mijn organisatie op tijd aan de verordening voldoet? De Aon Academy biedt uitkomst.

Aon Academy AVG-implementatie
De Aon Academy biedt met de Masterclass AVG-implementatie dé oplossing om effectief en efficiënt aan de slag te kunnen met de AVG. Aan het einde van de masterclass heeft u naast een eerste opzet van een verwerkingsregister ook de beschikking over een concreet bedrijfsspecifiek stappenplan om aan de AVG te voldoen.

De masterclass biedt u, op basis van onze bewezen aanpak, diverse interactieve werkvormen onder begeleiding van experts, concrete handvatten én documenten om de invulling van de AVG binnen uw organisatie pragmatisch en doelmatig vorm te geven. Op basis van de uitkomsten van de masterclass en uw zelfwerkzaamheid kunt u met de resultaten de vervolgstappen zetten.

De masterclass kent een pragmatische (multidisciplinaire ) aanpak. Gecertificeerde adviseurs en trainers met meerdere jaren ervaring binnen het privacydomein begeleiden de opbouw van uw kennis en de invulling van deze formats.

Voor wie is de masterclass bedoeld?
De masterclass is relevant voor iedere professional die momenteel actief is binnen, of de verantwoordelijkheid heeft voor, de implementatie en het operationeel krijgen van de AVG binnen uw organisatie. De masterclass bestaat voor een groot deel uit activiteiten die direct betrekking hebben op het bedrijf van de deelnemer. Kennis van de eigen onderneming en inzicht in de organisatie zijn daarbij noodzakelijk.

Wat levert de masterclass u concreet op?
Na de masterclass:

  • bent u voorzien van de basiskennis rondom de AVG;
  • beschikt u over een AVG-nulmeting en heeft u inzicht in de benodigde stappen en activiteiten;
  • is er een eerste opzet en invulling van het verwerkingsregister;
  • heeft u inzicht in de risico’s die uw organisatie loopt inzake de AVG;
  • heeft u een opzet van een privacyverklaring;
  • heeft u een bedrijfsspecifiek stappenplan met de benodigde acties om te voldoen aan de AVG.
Meld u dus snel aan http://www.aon.nl/academy.