Netherlands

Aon Politieke Pensioen Monitor

 

Pensioenfondsen en ondernemers worden in hoog tempo geconfronteerd met wetswijzigingen die soms een grote impact hebben. Aon wilt u niet alleen informeren over de wetten die zijn aangenomen, maar wij vinden het ook van belang dat u weet welke wetgevingstrajecten in voorbereiding zijn. Wij reageren snel op actuele ontwikkelingen en vertellen wat voor u de implicatie van de besluitvorming is.

De Aon Politieke Pensioen Monitor zal maandelijks aangeven welke wetgeving in voorbereiding is en wat de stand van zaken is. De Aon Politieke Pensioen Monitor zal u helpen bij het anticiperen op wijzigingen t.a.v. wet- en regelgeving.

 
politieke monitor

Aon Politieke Pensioen Monitor
Politieke Pensioen Monitor van Aon geeft inzicht in de diverse pensioenonderwerpen die spelen op politiek-bestuurlijke gebied.

Bij het inventariseren is gebruik gemaakt van informatie die afkomstig is van:

  • Ministeries (Kamerstukken, brieven)
  • Parlement (vergaderingen en vragen)
  • Het publieke domein (Twitter, mediaberichtgeving)
Lees verder

 

 
pensioenthermometer

Pensioen & verkiezingen 2017
Aon heeft de belangrijkste vragen die behandeld worden in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen voor u samengevat in de ‘Aon Verkiezingsmonitor’. Hier vindt u de standpunten van de politieke partijen v.w.b. pensioen. Wij nemen u mee in de verschillende keuzemogelijkheden, zodat u uw strategische visie kunt toetsen aan de denkrichtingen van de politiek.

Lees verder

 

 
pensioenthermometer

Pensioenthermometer
De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in januari gestegen van 102% naar 103%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen of indexatie, bleef gelijk op 98%. Dat blijkt uit de Pensioenthermometer van Aon, wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing, die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt.

De rente steeg in januari gemiddeld met zo’n zestien basispunten, mede omdat de inflatie in januari over de hele Eurozone flink steeg. De waarde van de verplichtingen op basis van de UFR-methodiek daalde daardoor met ongeveer 3%

Lees verder

 

 
pensioenthermometer

Hoofdlijnen toekomstbestendig pensioenstelsel
Op 6 juli heeft staatssecretaris Klijnsma de Tweede Kamer haar hoofdlijnennotitie over de toekomst van het pensioenstelsel gestuurd. Deze notitie schetst de hoofdlijnen van een verdere vernieuwing van het pensioenstelsel, die vanaf 2020 tot zichtbaar resultaat moet leiden.

Lees verder