Netherlands

Betrokken medewerkers door meer inzicht in uw arbeidsvoorwaarden

 

Aon signaleert een aantal maatschappelijke trends die de beleving en betrokkenheid van medewerkers beïnvloeden. Onder deze omstandigheden veranderen medewerkers eerder van baan als zij ontevreden zijn over de arbeidsvoorwaarden die hun werkgever voor hen geregeld heeft. Waarmee wordt u als werkgever geconfronteerd?

 

Trends en hun gevolgen
Individualisering betekent minder loyaliteit, scherpere onderhandelingen en minder binding met het collectief. Daarnaast zijn er meer zzp’ers en minder langdurige dienstverbanden.

Globalisering maakt dat we minder afhankelijk zijn van lokale arbeidsmarkten, zaken anders organiseren en ons adaptief vermogen toeneemt.

Technologische ontwikkeling zorgt voor meer standaardisatie, meer flexibilisering en kortere ontwikkeltijden. Daardoor gaan we anders werken, ontstaan er nieuwe vakgebieden en verschuivingen in functies en competenties.

Ontgroening en vergrijzing maakt dat er meer generaties en vakvolwassen medewerkers actief zijn op de arbeidsmarkt. Dat betekent minder ruimte voor doorstroom en hogere personeelskosten.

Verduurzaming brengt meer nadruk op waardeontwikkeling voor de lange termijn met zich mee. De (indirecte) druk om verantwoord en effectiever te handelen neemt toe en het wordt belangrijker om de consequenties van dat handelen te overzien.

Gezondheid is minder vanzelfsprekend. Welvaartsziektes nemen toe en de impact van onze levensstijl wordt steeds vaker voelbaar. Zowel op het werk als in de privésfeer.

Niet bewust van arbeidsvoorwaarden
Werkgevers investeren veel in arbeidsvoorwaarden van medewerkers om hen bij de organisatie betrokken te houden. Gemiddeld zo’n €10.000 per medewerker per jaar. Hiervan zijn medewerkers zich vaak helemaal niet van bewust. Het gevolg is dat het arbeidsvoorwaardenpakket verloren gaat. Ook zijn medewerkers niet op de hoogte van de financiële bijdrage/compensatie, zodat zij minder tevreden zijn over de werkgever.

Communicatie over arbeidsvoorwaarden
Bedrijven besteden meer tijd aan het verlengen van verzekerbare arbeidsvoorwaarden (renewals), zoals pensioenen, dan aan communicatie over salaris- en arbeidsvoorwaardelijke pakketten. Dat blijkt uit onderzoek van Aon:

  • 81% communiceert over arbeidsvoorwaarden richting medewerkers;
  • 58% doet dat meerdere keren per jaar (71% van deze communicatie gaat over pensioenen);
  • 44% doet dat gepersonaliseerd;
  • 16% vindt de huidige manier van communiceren effectief;
  • 9% van de medewerkers zegt de arbeidsvoorwaarden volledig te begrijpen.
Bron: Benefits Communications onderzoek (EMEA onderzoek, resultaten zijn van NL markt)

 

Zijn uw medewerkers op de hoogte?
Duidelijke communicatie vanuit de werkgever geeft medewerkers meer inzicht in de arbeidsvoorwaarden en de financiële waarde ervan. Dit verhoogt de medewerkertevredenheid en -betrokkenheid. Daarnaast versterkt duidelijke communicatie over arbeidsvoorwaarden richting de medewerkers het leiderschap en de gekozen HR-strategie van de werkgever. De werknemer is er eerder trots op voor zijn werkgever te werken.

Meer inzicht, meer betrokkenheid
Duidelijke communicatie vanuit de werkgever geeft medewerkers meer inzicht in de arbeidsvoorwaarden en de financiële waarde ervan. Dit verhoogt de
medewerkertevredenheid en -betrokkenheid. Daarnaast versterkt duidelijke communicatie over arbeidsvoorwaarden richting de medewerkers het leiderschap en de gekozen HR-strategie van de werkgever. De werknemer is er eerder trots op voor zijn werkgever te werken.

‘Employer of choice’
Aon ziet dat werkgevers op zoek zijn naar een totaalbenadering om effectief en efficiënt te communiceren over hun arbeidsvoorwaarden. Vaak weten zij niet hoe ze dit moeten aanpakken. Aon helpt daar graag bij, want wij zijn ervan overtuigd dat (potentiële) medewerkers een werkgever eerder als ‘employer of choice’ zien als zij inzicht krijgen in het complete arbeidsvoorwaardenpakket. Helder, overzichtelijk en met een gepersonaliseerde toelichting.

Meer informatie
Wilt u meer weten over communicatie over arbeidsvoorwaarden richting uw medewerkers? Dan kunt u contact opnemen met Guillerm van der Lans via telefoonnummer 06 53 48 97 50. Of per e-mail: guillerm.van.der.lans@aonhewitt.com. Aon helpt u graag verder.