Netherlands

Hoe ziet de toekomst van ons pensioenstelsel eruit?

 

Nederland heeft één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Toch is er veel discussie over de toekomst van onze pensioenen. Ons huidige pensioenstelsel is onvoldoende afgestemd op de economische, demografische en culturele omstandigheden van de 21e eeuw. Aanpassingen aan het stelsel zijn dan ook nodig. Op verzoek van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelde de SER daarom een advies op.

 

Vier varianten
De SER bekeek vier varianten voor een toekomstig pensioenstelsel. Twee varianten gaan uit van een uitkeringsovereenkomst en twee varianten van kapitaalopbouw. De ‘nationale pensioenregeling’ is een variant uit de eerste categorie. Deze regeling is verplicht en hetzelfde voor alle werkenden in Nederland. Een andere variant is de uitkeringsovereenkomst met degressieve opbouw. Hierbij is de pensioenpremie leeftijdsonafhankelijk; de hoogte van de jaarlijkse pensioenopbouw neemt af naarmate men ouder wordt.

Persoonlijk pensioenvermogen
De twee varianten die uitgaan van kapitaalopbouw – ofwel persoonlijk pensioenvermogen – kennen we in de huidige situatie als beschikbare-premieregelingen. Binnen deze varianten is gekeken naar zowel de vrijwillige als de collectieve risicodeling. Hierbij bouwen deelnemers een persoonlijk pensioenkapitaal op en de doorsneepremie en doorsneeopbouw verdwijnen. Het langlevenrisico wordt altijd gedeeld. Maar ook het delen van beleggingsrisico in de opbouw- en/of uitkeringsfase is een optie. Het gaat dus om het delen van beleggingsrisico’s binnen de generatie en/of tussen generaties.

Tendens naar beschikbare-premieregelingen
De variant die uitgaat van kapitaalopbouw én tegemoet komt aan de wens tot meer collectiviteit en risicodeling, biedt volgens de SER de meeste mogelijkheden. De SER doet de komende maanden nader onderzoek. Deze variant sluit ook aan bij de huidige marktontwikkelingen. Want door het kostenniveau van de middelloonregelingen, overwegen steeds meer werkgevers een overstap naar een beschikbare-premieregeling. Het toevoegen van collectieve elementen heeft toegevoegde waarde en maakt de regelingen toekomstbestendig.

Hoofdlijnennotitie
Met dit rapport is de discussie nog niet afgerond. Zo gaat staatssecretaris Klijnsma in mei 2015 een hoofdlijnennotitie naar de Tweede Kamer sturen met beleidsvarianten voor aanpassing van het aanvullende pensioenstelsel. Benieuwd hoe de dialoog over de toekomst van ons pensioenstelsel verder gaat? Via Connected van Aon blijft u op de hoogte.

Meer informatie
Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Silvia Groeneweg via telefoonnummer 06 43 19 72 21. Of per e-mail: silvia.groeneweg@aonhewitt.com. Aon helpt u graag verder.