Netherlands

Integrale aanpak loont bij aanpak ziekteverzuim

 

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde onlangs de ziekteverzuimcijfers van werknemers in Nederland. Het verzuimpercentage daalde in 2014 tot 3,8 procent, het laagste niveau sinds 1996. De economische situatie en verschillende wetswijzigingen lagen hieraan ten grondslag.

 

Ziekteverzuimpercentage daalt
Na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter in 2002 daalde het ziekteverzuimpercentage gefaseerd. Deze wet maakte werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie van zieke werknemers. De laatste drie jaar is het ziekteverzuimpercentage verder gedaald van 4,2 procent in 2011 tot 3,8 procent in 2014. Werkgevers kunnen echter nog meer winst behalen.


Financiële prikkel
Door diverse wetswijzigingen kregen werkgevers en werknemers een financiële prikkel om verzuim te voorkomen en werkhervatting te bevorderen. Het is dus in ieders belang dat de zieke werknemer zijn werk zo snel mogelijk hervat. De begeleiding van zieke werknemers heeft hierdoor een sterk activerend karakter gekregen. Snelle re-integratie is van belang en de focus ligt daarbij steeds meer op werkzaamheden die de werknemer nog wél kan verrichten. De invoering van de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) laat zien dat de uitbreiding van de verantwoordelijkheden en financiële risico’s voor werkgevers nog niet ten einde is.

Beter samenwerken
De verbeterde verzuimbegeleiding heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de daling van het ziekteverzuim. Werkgevers en werknemers ¬– en arbodiensten, aanbieders van casemanagement en (verzuim)verzekeraars – hebben allemaal belang bij het verder terugdringen van ziekteverzuim. Samenwerken is essentieel om zo effectief mogelijk te zijn.

Hierin is de nodige winst te behalen. Want dienstverleners en verzekeraars werken vaak vanuit hun eigen belang en eigen processen. De werkgever is hierdoor vaak genoodzaakt dezelfde gegevens van de zieke werknemer op meerdere plekken aan te leveren. Wanneer de dekking voor Verzuim en WGA-eigen risico bij verschillende partijen zijn ondergebracht, investeert de risicodrager voor Verzuim mogelijk niet in interventies die instroom in de WGA voorkomen, en andersom. Hierdoor raakt de werknemer tussen wal en schip en blijft hij regelmatig onnodig lang ziek. En de werkgever draait op voor de kosten.

Geïntegreerde oplossing
Door de regie en uitvoering van dienstverlening en risicodekking centraal te organiseren, voorkomt u als werkgever dat u onnodig veel tijd en kosten kwijt bent aan administratie. Het integreren van (arbo)dienstverlening, casemanagement en risicodekking zorgt ook voor efficiëntere verzuimbegeleiding, waardoor het ziekteverzuim verder daalt. U heeft dus minder kosten en de bedrijfscontinuïteit wordt verbeterd. Belangrijk bijkomend voordeel is een lagere instroom in de WIA.

Aon heeft alle diensten op het gebied van advies, verzuimreductie en risicodekking in huis. Als een van de weinige partijen in de markt zijn we écht in staat aan uw behoeften te voldoen. Aon biedt u een pakket waarin alle diensten optimaal op elkaar zijn afgestemd.

Meer informatie
Meer informatie over de ontwikkelingen van de verzuimcijfers leest u in het bericht ‘CBS: Ziekteverzuim op laagste punt sinds 1996’ . Wilt u meer weten over een geïntegreerde aanpak van ziekteverzuim? Dan kunt u contact opnemen met Kees van Westerlaak. Via telefoonnummer 06 200 18 808 of per e-mail: kees.van.westerlaak@aon.nl. Aon helpt u graag verder.