Netherlands

Helft arbeidsongeschikten heeft psychische klachten

 

Voor het eerst zijn er in Nederland meer mensen arbeidsongeschikt door psychische klachten dan door lichamelijke klachten. Onder jonge werknemers is dit percentage nóg hoger. De verwachting is dat deze tendens zich voortzet. Voor werknemers en werkgevers is het een must hier rekening mee te houden.

Explosieve stijging
Begin maart stond de teller in Nederland op ruim 820.000 arbeidsongeschikten. Bij 415.000 arbeidsongeschikten wordt dit veroorzaakt door psychische klachten. Dit is meer dan 50 procent. Een explosieve stijging, want in 2000 was dit nog 30 procent. Psychische klachten leiden vaak tot volledige arbeidsongeschiktheid. Ruim 85 procent van de mensen die uitvallen als gevolg van psychische klachten zijn volledig arbeidsongeschikt.

Jongere werknemer
Opvallend is het percentage jongeren dat arbeidsongeschikt is als gevolg van psychische klachten; dat ligt veel hoger dan bij oudere werknemers.

 

In percentages (cijfers maart 2015)   < 25 jaar   25 tot 35   34 tot 45   45 tot 55   55 tot 65
% totaal aantal arbeidsongeschikten (AO)   8,58%   12,69%   14,47%   24,78%   38,24%
% leeftijdsgroep arbeidsongeschikt a.g.v. psychische klachten   84,82%   76,28%   60,86%   46,60%   33,71%

Het absolute aantal jongere arbeidsongeschikten ligt weliswaar lager. Maar dat neemt niet weg dat de percentages in de categorieën tot 45 jaar erg hoog liggen.

 

In aantallen (cijfers maart 2015)   < 25 jaar   25 tot 35   34 tot 45   45 tot 55   55 tot 65
totaal aantal arbeidsongeschikten (AO)   70400   104110   118770   203380   313780
arbeidsongeschikt a.g.v. psychische klachten   59710   79410   72280   94780   105770

Verschillen man-vrouw
Mannen (51,1%) zijn net iets vaker arbeidsongeschikt door psychische klachten dan vrouwen (50,0%). In de jongere leeftijdsgroepen is dit verschil groter. Dat heeft te maken met het hoge aandeel vrouwen dat lichamelijk arbeidsongeschikt is als gevolg van zwangerschap en bevalling. Hierdoor ligt het percentage voor psychische klachten relatief laag.

 

In percentages (cijfers maart 2015)   < 25 jaar   25 tot 35   34 tot 45   45 tot 55   55 tot 65
Mannen totaal   4,99%   6,42%   6,54%   11,86%   20,48%
% mannen AO a.g.v. psychische klachten   87,95%   80,72%   65,41%   47,08%   31,41%
Vrouwen totaal   3,59%   6,27%   7,94%   12,93%   17,75%
% vrouwen AO a.g.v. psychische klachten   80,46%   71,73%   57,11%   46,17%   36,36%

Langdurig verzuim
De cijfers van het CBS tonen aan dat psychische klachten een groot probleem vormen. Zowel voor werknemers als voor werkgevers. Psychische klachten leiden vaak tot langdurig verzuim. Volgens de wet moeten werkgevers het loon twee jaar lang doorbetalen (grotendeels). Duurt de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar, dan kan de werknemer worden ontslagen. Maar de werkgever kan tien jaar worden geconfronteerd met uitkeringslasten. Langdurige arbeidsongeschiktheid van werknemers voorkomen is dan ook essentieel.

Duurzame inzetbaarheid
Het aantal arbeidsongeschikten door psychische klachten overstijgt voor het eerst het aantal mensen dat door fysieke problemen niet meer kan werken. Aon verwacht dat deze trend zich voortzet. Daarom adviseert Aon werkgevers om binnen het beleid van duurzame inzetbaarheid voldoende aandacht te besteden aan psychische klachten. Speciale doelgroepen hierbij zijn de jongere werknemers en de mantelzorgers.

Meer weten?
Wilt u weten hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van zorg en gezondheid? Ontdek het in Aons Health Garden en doe de quick scan.