Netherlands

Trendrapport: groeiende kosten, duurdere zorg

 

Zorg wordt steeds duurder, en dat merken we allemaal. Consumenten – uw werknemers – zoeken naar manieren om te besparen op hun zorgkosten, met toenemende zorgmijding als gevolg. Tegelijkertijd wordt steeds vaker een beroep op hen gedaan als mantelzorgers bij de zorg voor familieleden.

Alle veranderingen in het zorglandschap raken ook u als werkgever. Wat die veranderingen zijn, hoe ze u raken en wat u kunt doen om groeiende kosten in bedwang te houden, leest u in het trendrapport ‘Groeiende kosten, duurdere zorg’. In deze nieuwsbrief lichten we alvast een tipje van de sluier op. Benieuwd naar wat u nog meer kunt doen? Download dan het volledige trendrapport.

Besparing op zorgkosten leidt tot risico’s voor werkgevers
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat consumenten steeds meer proberen te besparen op hun zorgkosten. Zij sluiten minder vaak aanvullende verzekeringen af, kiezen voor een vrijwillig eigen risico en de budgetpolis wint aan populariteit. Budgetpolissen vergoeden alleen de kosten van een beperkt aantal gecontracteerde zorgverleners. Daardoor groeit de kans dat een werknemer voor een behandeling meer reistijd kwijt is. Dat betekent langer verzuim.

Aan de groeiende populariteit van budgetpolissen kleeft nog een probleem: als verzekerden per ongeluk gebruik maken van niet-gecontracteerde zorg, worden de kosten niet volledig vergoed. Het risico daarvan voor werkgevers is dat medewerkers hen vragen om te delen in de kosten. Dit kan ook het geval zijn als werknemers een (verhoogd) eigen risico hebben of geen aanvullende verzekering hebben afgesloten.

Drie acties voor een integraal gezondheidsmanagementbeleid
Bovengenoemde ontwikkelingen onderstrepen het belang van een goede zorgcollectiviteit. Dat is gunstig voor werkgevers én medewerkers. Maar deelname aan zo’n collectiviteit is niet af te dwingen. Maak een collectief ziektekostencontract daarom onderdeel van een integraal gezondheidsmanagementbeleid. Drie belangrijke acties daarbij zijn:

  • Regel de juiste zorg om arbeidsongeschiktheid te verlagen of verkorten. Betrek hier de zorgverzekeraar actief bij, want veel kosten vallen onder de vergoeding van de zorgverzekering of aanvullende verzekering;
  • onderzoek of er financiële en fiscale ruimte is om een werkgeversbijdrage te geven aan werknemers die deelnemen aan de werkgeverscollectiviteit. Bedenk dat er ook werkgeverspakketten bestaan die buiten de vrije bestedingsruimte van de werkkostenregeling vallen en die ingezet kunnen worden om de inzetbaarheid van werknemers te verbeteren;
  • onderzoek besparingsmogelijkheden: één grote werkgeverscollectiviteit biedt meestal meer voordelen dan meerdere collectieve regelingen naast elkaar. Neem periodiek de collectiviteit door om na te gaan of de premiestelling en de voorwaarden nog marktconform zijn.

Duurzame inzetbaarheid
Voorkomen dat medewerkers uitvallen, bespaart u als werkgever een hoop kosten. Veel werkgevers zien het bovendien als onderdeel van hun zorgplicht om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen. Uit een inventarisatie van Aon blijkt dat veel werkgevers er moeite mee hebben hoe ze de duurzame inzetbaarheid van medewerkers structureel kunnen bevorderen. Vaak denken ze dat dit maatwerk is en behandelen ze elk geval individueel. Dat is echter lang niet altijd nodig. In het trendrapport geven we zes concrete tips voor het opzetten van een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
Lees ook de vijf adviezen voor een goed vitaliteitscontract.