Netherlands

Wijzigingen in zorgverzekering internationale studenten

 

Nederland is razend populair onder internationale studenten. In het academische jaar 2012-2013 studeerden er meer dan 90.000* buitenlanders in ons land. De zorgverzekering voor deze studenten blijft vaak onderbelicht.

Verplichte basiszorgverzekering
Iedereen in Nederland is verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Dat geldt ook voor buitenlanders die hier niet permanent wonen, maar hier wel tijdelijk werken en inkomstenbelasting betalen. Internationale studenten ouder dan 30 jaar vielen tot voor kort onder deze regel. Studenten jonger dan 30 jaar zijn vrijgesteld zolang zij hier niet werken en geen inkomstenbelasting betalen. Dit leverde veel onduidelijkheid op. Vooral onder studenten die tijdens hun verblijf in Nederland 30 jaar werden. Zij werden geconfronteerd met een hoop rompslomp en extra kosten.

Gewijzigde wet
De zorgverzekeringswet is op 1 januari 2015 gewijzigd. Geen enkele buitenlandse student is nog verplicht een basiszorgverzekering te hebben. Alle studenten kunnen dus volstaan met een studentenverzekering voor de periode dat ze in Nederland zijn. Pas als ze hier een bijbaan nemen, is het verplicht deze om te zetten naar een basiszorgverzekering. Dit is goed om te weten voor studenten en universiteiten die internationale studenten wegwijs willen maken in het Nederlandse verzekeringssysteem. En ook voor de universiteiten die de verzekeringen regelen voor hun buitenlandse studenten.

Niet alles gedekt
Wat ook goed is om te weten, is dat studentenverzekeringen niet alles dekken. Het komt bijvoorbeeld voor dat studenten – al voor aanvang van hun studie in Nederland – zwanger blijken te zijn, of aan een ernstige ziekte lijden. Particuliere studentenverzekeringen sluiten dekking hiervoor uit. Terwijl dit binnen de Nederlandse basiszorgverzekering is gedekt.

Student insurance
Meer informatie over dit onderwerp en verzekeringsoplossingen voor de student vindt u op www.aonstudentinsurance.com.

* Bron: Nuffic