Netherlands

Het nieuwe zorgplan; wat is er veranderd?

 

Minister Schippers wil de gezondheidszorg grondig hervormen. Maar haar plannen kregen geen meerderheid in de Eerste Kamer. Daarom presenteerde zij 6 februari jl. een nieuw zorgplan. Aon zet de aanpassingen voor u op een rij.

Het wetsvoorstel van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de gezondheidzorg grondig te hervormen strandde in december 2014. Belangrijkste reden hiervoor was een wijziging van artikel 13 van de Zorgverzekeringswet. De Eerste Kamer vond dat daarmee de vrije artsenkeuze voor patiënten in het geding kwam. Het leidde zelfs bijna tot een kabinetscrisis. Schippers presenteerde daarom op 6 februari jl. haar nieuwe plannen waarin artikel 13 ongewijzigd bleef. Wat is er veranderd om toch te komen tot bezuinigingen en verbeteringen in de gezondheidszorg?

 

Het 'hinderpaalcriterium'
In het nieuwe voorstel van de minister blijft artikel 13 van de Zorgverzekeringswet ongewijzigd. Maar dat betekent niet dat verzekerden zonder meer gebruik kunnen maken van niet-gecontracteerde zorgverleners. Op basis van het zogenaamde ‘hinderpaalcriterium’ moeten zorgverzekeraars een deel van niet-gecontracteerde zorg vergoeden. Wettelijk is niet vastgelegd hoe groot dit deel is, maar uit recente jurisprudentie blijkt dat dit rond de 75% ligt.

Minister Schippers schrijft: “De nu gekozen route kan niet oplossen dat er geen juridische helderheid bestaat ten aanzien van het hinderpaalcriterium en partijen de gang naar de rechter zullen blijven ondernemen.” Werknemers met een naturapolis doen er goed aan na te gaan of een zorgverlener gecontracteerd is. Want wie 25% van een ziekenhuisnota zelf moet betalen, kan alsnog in financiële problemen komen.

Verlaging eigen risico
Om gecontracteerde zorg te stimuleren wil minister Schippers het eigen risico (€375 in 2015) verlagen voor verzekerden die gebruik maken van gecontracteerde zorgverleners. Die mogelijkheid bestaat al binnen de huidige Zorgverzekeringswet, maar hiervan wordt in de praktijk nog te weinig gebruik gemaakt. Als bijvoorbeeld het verlaagde eigen risico wel geldt voor een gecontracteerd ziekenhuis, maar niet voor medicijnen dan schiet een chronisch zieke er nog niets mee op. Dat betekent namelijk dat de verzekerde alsnog het maximale eigen risico betaalt. Het is aan de zorgverzekeraars om hier verder invulling aan te geven zodat het plan van minister Schippers gaat werken.

Chronisch zieken en ouderen
Zorgverzekeraars ontvangen een bijdrage voor ouderen en chronisch zieken die bij hen verzekerd zijn. Minister Schippers wil zorgverzekeraars stimuleren om zich meer op deze kwetsbare groepen te richten door deze bijdrage te verhogen. Door voor deze groepen scherpe afspraken te maken bij het inkopen van de noodzakelijke zorg, worden ouderen en chronisch zieken een interessante doelgroep voor zorgverzekeraars. Daarin zit een risico: wanneer de bijdrage vanuit de overheid te hoog is, verkleint dit juist de prikkel tot het maken van goede prijsafspraken.
 

Meer transparantie
Schippers heeft afspraken gemaakt om de informatie over de zorgkwaliteit van dertig veelvoorkomende aandoeningen versneld beschikbaar te stellen. Deze transparantie is gunstig voor de patiënten met deze aandoeningen. Wat Aon betreft moeten niet alleen patiënten meer inzicht krijgen in de kwaliteit van zorg, maar komt deze informatie voor iedereen beschikbaar. Hiervoor is het noodzakelijk dat de kwaliteit van zorgverleners objectief en transparant inzichtelijk wordt. Met die informatie zou iedereen een zorgverzekeraar moeten kunnen kiezen op basis van de kwaliteit van de ingekochte zorg.

Inkoopbeleid verzekeraars
In het wetsvoorstel staat verder dat zorgverzekeraars op 1 april 2015 hun inkoopbeleid moeten publiceren, zodat verzekerden de zorgverzekeraars beter kunnen beoordelen. Ondanks dat dit wetsvoorstel nog niet is aangenomen, publiceren de zorgverzekeraars toch vanaf 1 april hun zorginkoopcriteria. Aon is blij met deze transparantie en zal de inkoopcriteria van de verschillende verzekeraars met elkaar vergelijken.

Conclusie
Veel details van de maatregelen die minister Schippers heeft aangekondigd worden nog verder ingevuld. Het is de vraag of het nieuwe zorgplan daadwerkelijk leidt tot kostenbesparing en kwaliteitsverhoging in de gezondheidszorg. Aon houdt dit uiteraard voor u in de gaten.