Netherlands

Hoe gaat u om met risico's van ziekte en arbeidsongeschiktheid?

 

Zieke en arbeidsongeschikte medewerkers. Als werkgever moet u er rekening mee houden dat u ermee te maken kunt krijgen. Door de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) betalen werkgevers sinds 2014 voor alle instroom in de Ziektewet en de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Dit gebeurt via de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. U kunt als werkgever nu al zelf het risico dragen voor WGA vast en voor de Ziektewet. Vanaf 1 januari 2016 is eigenrisicodragerschap ook mogelijk voor WGA flex.

 
Deel deze pagina

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas en eigenrisicodragerschap
De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas bestaat uit drie componenten:

  • instroom in de Ziektewet;
  • instroom in de WGA vanuit een vast dienstverband (WGA vast);
  • instroom in de WGA vanuit de Ziektewet (WGA flex).
Werkgevers kunnen nu al zelf het risico dragen voor WGA vast en de Ziektewet. En vanaf 1 januari 2016 is het enkel mogelijk eigenrisicodrager te worden voor alle instroom in de WGA, dus zowel voor WGA flex als voor WGA vast.

 

Eigenrisicodragerschap of publiek bestel?
Bent u al eigenrisicodrager voor WGA vast? Dan doet u er goed aan om uw risico’s binnenkort opnieuw in kaart te brengen. Zodat u een weloverwogen beslissing neemt: eigenrisicodrager voor het volledige WGA-risico óf terugkeren naar het publieke bestel. Voor alle werkgevers is 1 januari 2016 dus een belangrijk keuzemoment.

Het heft in eigen hand
In het publieke bestel is het UWV verantwoordelijk voor re-integratie. Als werkgever betaalt u hiervoor de rekening, zonder dat u echte mogelijkheden tot schadelastbeheersing en -beperking heeft. Feitelijk bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk voor iedere zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemer. De eerste twee ziektejaren betaalt u het loon door of krijgt u, als iemand ziek uit dienst gaat, de Ziektewet-uitkering toegerekend. Daarna krijgt u maximaal 10 jaar de WGA-uitkering toegerekend. Eigenrisicodragerschap voor de WGA en de Ziektewet heeft als voordeel dat u meer invloed kunt uitoefenen op de re-integratie van uw zieke en arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers. Zodat schadelastbeheersing en –beperking ook tot uw mogelijkheden behoort.

Integrale aanpak
Kiezen voor een integrale aanpak van het maximale risico van 12 jaar ligt voor de hand. Een voorbeeld. Stel, een van uw medewerkers komt in de Ziektewet. Als u publiek verzekerd bent voor de Ziektewet ligt de re-integratieverantwoordelijkheid bij het UWV. U kunt hierbij zelf verder niet ondersteunen. Is de re-integratie niet succesvol en komt deze persoon in de WGA terecht? Dan betaalt u hiervoor de rekening en wordt u als eigenrisicodrager voor de WGA ook verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit is lastig en beïnvloed uiteindelijk ook de hoogte van uw premie voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA.

Kiest u voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA, dan ligt het dus voor de hand om ook het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet serieus te onderzoeken. Alleen met een integrale aanpak kunt u namelijk over de maximale risicoperiode van 12 jaar het heft in eigen hand nemen en uw zieke en arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers effectief ondersteunen in hun re-integratie. Bijkomend voordeel voor u als werkgever is, dat dit leidt tot substantieel lagere kosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Laatste ontwikkelingen
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijkt momenteel naar de WGA-premiestelling in het publieke bestel. Mede onder invloed van druk vanuit de verzekeringsbranche wordt daarnaast nagedacht over het inkorten van de eigenrisicoperiodes van loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar en van WGA ERD van 10 naar 5 jaar. Er is gebleken dat de beïnvloedbaarheid van de ziekte en respectievelijk arbeidsongeschiktheid slechts aan het begin van deze periodes aanwezig is. Dit kan ook invloed hebben op de datum waarop WGA flex en WGA vast worden samengevoegd. Het is dus mogelijk dat er op korte termijn weer een aantal veranderingen voor werkgevers op stapel staan. Aon houdt u op de hoogte!