Netherlands

Grip op verzuim(kosten)? Denk ook aan risicobeheersing!

 
 
Natuurlijk heeft u als werkgever verzekeringen afgesloten om de risico’s rond ziekte en arbeidsongeschiktheid af te dekken. Maar heeft u ook gedacht aan manieren om die risico’s te beheersen? Zo voorkomt u hoge schadelast en premies. Lees verder.
 

Zo houdt u regie over verzuim(kosten)
Als werkgever bent u tot twaalf jaar financieel verantwoordelijk voor een zieke of arbeidsongeschikte werknemer. Zo moet u de eerste twee jaar het loon van uw zieke werknemer doorbetalen. Wanneer deze uit dienst gaat tijdens deze periode, betaalt u zijn Ziektewet-uitkering. En daarna krijgt u nog maximaal tien jaar zijn WGA-uitkering doorberekend. Hoe zorgt u dat grip krijgt op deze risico’s en de kosten? En wat kan Aon voor u betekenen?

Kijk verder dan de verzekeringen
Wilt u zelf meer regie hebben over kosten voor verzuim en arbeidsongeschiktheid? Dan kunt u ervoor kiezen de uitvoering zelf in handen te nemen door eigenrisicodrager te worden. Maar als u zich slechts focust op het verzekeren van de risico’s, bent u er nog niet. Want alleen het afdekken van de risico’s biedt schijnveiligheid. Ook risicoanalyse en –beheersing zijn onmisbaar voor een goede regie over het verzuim. Wie denkt dat de verzekeraar hiervoor verantwoordelijk is, zit ernaast. Het beheersen van uw risico’s kunt u volledig zelf ter hand nemen, maar wellicht is het efficiënter dit samen met een deskundige partner te doen. Aon biedt hiervoor alle dienstverlening onder één dak.

Verschillende verzekeraars? Extra risico
Heeft u de dekkingen voor het 12-jaarsrisico bij verschillende verzekeraars ondergebracht? Dan loopt u een extra risico. Want daardoor zullen de afzonderlijke verzekeraars minder bereid zijn te investeren in interventies voor re-integratie. Dit leidt tot een hogere schadelast, en op termijn tot een hogere premie. Zeker nu de verantwoordelijkheid voor de kosten van ziekte en verzuim meer bij u is komen te liggen, is het verstandig verder te kijken dan uitsluitend verzekeren. Ook als u geen eigenrisicodrager bent. Want hoewel verzekeraars stappen maken richting risicobeheersing en -analyse, staat bij hen de verzekeringsoplossing nog altijd centraal.

Eén portaal voor alle verzuimzaken
Waar en hoe kunt u nu het best beginnen? Een logische vraag. Daarom ontwikkelt Aon een portaal waarin u alle zaken op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid geïntegreerd kunt regelen. Dit portaal biedt u op een toegankelijke en eenvoudige wijze inzicht alle dienstverlening waarmee u verzuim en arbeidsongeschiktheid kunt beheersen en verlagen. Denk daarbij aan verzuimadvies, WIA-casemanagement en ZW-casemanagement. Daardoor bent u volledig in staat uw (wettelijke) verantwoordelijkheid te dragen. Zo houdt u de regie en kunt u actief invloed uitoefenen op uw bedrijfskosten voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.