Netherlands

Pensioenopbouw boven EUR 100.000: wat zijn de trends?

 
 
Gefaciliteerde pensioenopbouw over het salaris boven EUR 100.000 is per 1 januari 2015 niet meer mogelijk. Dit geldt voor de pensioenopbouw via de werkgever (pijler 2) en individuele aanvullende pensioenvoorzieningen (pijler 3). En voor alle pensioenvormen behalve het arbeidsongeschiktheidspensioen.
 

Sparen vanuit het nettoloon
Sparen voor ouderdoms- of partnerpensioen in de nettosfeer kan wel. De premie hiervoor wordt betaald uit het nettoloon. Over de uitkering betaalt de werknemer geen belasting en deze is ook vrijgesteld van vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Deelname hieraan is vrijwillig.

Wat doen verzekeraars?
Verzekeraars waren afwachtend met het aanbieden van een pensioenproduct om te sparen vanuit het nettoloon. In de herfst van 2014 kwam dit pas goed op gang. Waarschijnlijk omdat de wettelijke kaders voor nettopensioen en –lijfrente lang onduidelijk bleven. Bovendien vroegen verzekeraars zich af of er voldoende behoefte was aan zo’n pensioenproduct. Een aantal verzekeraars biedt momenteel alleen bestaande relaties een regeling aan.

Oplossingen overlijdensrisico
Voor het overlijdensrisico bieden verzekeraars verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld een rente bepaald met de bekende ‘pensioenformule’. Of een kapitaaluitkering gelijk aan een aantal maal het salaris boven de EUR 100.000 000 waarbij de verzekerde kan kiezen in de besteding van het kapitaal. Een andere mogelijkheid is een kapitaal bij overlijden waarvan een rente aangekocht wordt. Naast contracten met een looptijd van een jaar was ook een tijdelijke risicodekking mogelijk. Daarmee wonnen werkgevers die nog geen definitieve oplossingen hadden gekozen tijd om hun HR-beleid verder in te richten.

Wat doen werkgevers?
Werkgevers reageerden verschillend op de aftopping van de pensioenopbouw. Grote bedrijven met veel werknemers die meer dan EUR 100.000 verdienen, wilden snel een oplossing voor hun medewerkers. Werkgevers met weinig medewerkers met een salaris boven de EUR 100.000 zijn meer afwachtend. Over het overlijdensrisico waren de meeste werkgevers het eens: dit willen zij in ieder geval afdekken.

Kostenneutrale overgang
Veel werkgevers koersen op een kostenneutrale overgang. Daarom bieden zij hun werknemers een compensatie aan voor het wegvallen van de reguliere pensioenopbouw. Werknemers bepalen vervolgens zelf of zij deze compensatie gebruiken om te sparen vanuit het nettoloon of om het overlijdensrisico te verzekeren. Deelname is immers vrijwillig.

Duidelijke communicatie
Duidelijke communicatie vanuit de werkgever is bij deze veranderingen essentieel. Bovendien is er bij het aftoppen van de pensioenopbouw juridisch gezien sprake van een wijziging in de arbeidsvoorwaarden. En deze kun je als werkgever niet eenzijdig wijzigen!

Wat kan Aon voor u betekenen?
Heeft u uw medewerkers al gecompenseerd voor de aftopping van de pensioenopbouw? Een aanvulling verzekerd voor het lagere partnerpensioen? En hen gewezen op het mogelijke alternatief: een nettopensioen of –lijfrente? Aon kan u hierover uitgebreid adviseren.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over alle mogelijkheden of een compensatieberekening? Dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon of mailen naar Pensioenakkoord@aonhewitt.com. Aon helpt u graag verder.