Netherlands

Pensioenoplossingen anno 2015: terug naar de kern

 
 
Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. Maar ons stelsel is flink aan het veranderen. Onder het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK), dat sinds 1 januari 2015 van kracht is, daalt de pensioenopbouw drastisch en zijn de eisen aan pensioenfondsen flink aangescherpt. Voor werkgevers is dit hét moment om hun pensioenregeling fundamenteel te herzien en om alle deelbelangen opnieuw te wegen.

 

Een spade dieper
Door het hoge tempo waarmee de wetgeving rond pensioenen verandert, kunnen werkgevers en pensioenfondsen vaak alleen het hoogst noodzakelijke doen om aan de wettelijke eisen te blijven voldoen. De verleiding kan groot zijn om het pensioendossier vervolgens terug in de lade te leggen en over te gaan tot de orde van de dag. Een gemiste kans, want dit is hét moment om een spade dieper te graven en na te gaan wat uw pensioenoplossing fundamenteel voor u betekent.

Werkgevers kunnen zichzelf de volgende vragen stellen:

  • Wat zijn de strategische doelstellingen van mijn onderneming op middellange termijn? En draagt mijn huidige arbeidsvoorwaardenpakket bij aan het behalen van die doelstellingen?
  • Sluit mijn huidige pensioensysteem nog aan bij het arbeidsvoorwaardenpakket dat ik mijn werknemers wil aanbieden?
  • Hoeveel keuzevrijheid hebben mijn werknemers of pensioendeelnemers en wat zijn de risico’s die zij straks lopen?
  • Welke uitvoeringsvorm past het best bij mijn ondernemingsstrategie?

 

Alle belangen meewegen
Alle deelbelangen opnieuw inventariseren en wegen, daar begint het dus mee. In onze whitepaper ‘Pensioenoplossingen anno 2015: terug naar de kern’ leest u welke pensioenregelingen het best bij u als werkgever passen en welke pensioenoplossingen de beste mogelijkheden bieden voor uw werknemers. Zo komt u tot een gefundeerde keuze voor een duurzame, passende pensioenoplossing voor uw medewerkers en uzelf.