Netherlands

Hoge uitval onder jongeren vraagt om ander beleid

 

Werknemers vitaal houden is essentieel. De aandacht van werkgevers gaat daarbij vooral uit naar oudere werknemers. Terecht, want binnen deze categorie bevinden zich de meeste arbeidsongeschikten. En bovendien is er sprake van ontgroening en vergrijzing. Maar uit recente cijfers van het CBS blijkt dat ook jongeren om aandacht vragen.

Vaak psychische klachten
Jongere werknemers vallen relatief vaak langdurig uit door psychische problemen. Weliswaar zijn er in absolute zin meer arbeidsongeschikte ouderen dan jongeren. Maar dat neemt niet weg dat de arbeidsongeschiktheid door psychische klachten in de categorieën tot 45 jaar erg hoog is.

In percentages (cijfers maart 2015) < 25 jaar 25 tot 35 35 tot 45 45 tot 55 55 tot 65
% totaal aantal
arbeidsongeschikten (AO)
8,58% 12,69% 14,47% 24,78% 38,24%
% leeftijdsgroep arbeidsongeschikt a.g.v. psychische klachten 84,82% 76,28% 60,86% 46,60% 33,71%
 

Waarom heeft juist deze doelgroep opvallend vaak met psychische klachten te maken? Voor werkgevers is het van belang dit te achterhalen.

Weerstand tussen generaties
De nieuwe generatie streeft andere waarden na dan de voorgaande generaties. Vrijheid, flexibiliteit, ‘work-life balance’ en onafhankelijkheid staan voorop. Op de werkvloer leidt dit vaak tot weerstand tussen verschillende generaties. Bovendien zijn leidinggevenden nog onvoldoende voorbereid om aangepast en flexibel leiderschap toe te passen. De nieuwe generatie vraagt om een andere manier van erkennen, waarderen en belonen.

Stressvolle situaties
Een nieuwe manier van denken in een authentieke omgeving leidt vaak tot stressvolle situaties. Zowel zakelijk als privé heeft de jongere werknemer te maken met een hoog verwachtingspatroon. Hij is vaak zoekende en schiet te snel in de stress als dit verwachtingspatroon niet uitkomt.

Aandachtspunten beleid
Bij duurzame inzetbaarheid moet niet alleen aandacht zijn voor lichamelijke, maar ook voor psychische vitaliteit. Met de juiste ondersteuning worden jonge werknemers weerbaar en wordt uitval voorkomen. Het tijdig signaleren van symptomen is belangrijk. Net zoals het praten over ondersteuning. Daarnaast is het van groot belang na uitval de terugkeer op de werkvloer goed te begeleiden. Dit voorkomt dat de werknemer direct weer uitvalt.

Meer weten?
Hoe zorgt u voor vitale en betrokken werknemers? En hoe houdt u rekening met het toenemende aantal psychische klachten?
Lees ook: Ruim helft arbeidsongeschikten door psychische klachten

Weten hoe uw organisatie ervoor staat op het gebied van zorg en gezondheid? Ontdek het in Aons Health Garden en doe de quick scan.