Netherlands

Privaat vs. publiek verzekeren: CPB te kort door de bocht

 

Blog door Daniel Rijnbeek, managing consultant bij de afdeling Corporate Wellness van Aon

Publiek of privaat verzekeren: hoe bespaar ik het meest op verzuim? Die vraag is relevant voor werkgevers dankzij de Modernisering Ziektewet. Sinds deze wet van kracht is, hebben werkgevers de keuze zich voor de Ziektewet via het UWV te verzekeren of eigenrisicodrager te worden en het risico zelf te dragen. In een onlangs verschenen rapport stelt het Centraal Planbureau (CPB) dat het UWV bij het voorkomen van verzuim niet onderdoet voor private verzekeraars. En daarmee is de belangrijkste doelstelling van de Modernisering Ziektewet niet gehaald, zo is de conclusie.

Tik op de vingers
Verzekeraars onderscheiden zich vooralsnog onvoldoende en moeten meer doen aan preventie, aldus het planbureau. Dat punt is een ferme tik op de vingers van verzekeraars. Of deze conclusie terecht is, wil ik in het midden laten. Maar om daarmee te stellen dat het stelsel niet goed werkt, is te kort door de bocht. Het zijn immers niet alleen verzekeraars die bij het eigen risicodragerschap een rol hebben. Werkgevers dragen ook zelf verantwoordelijkheid. Dat is juist het mooie van dit stelsel.

Verouderde data
Een ander mankement is dat het CPB-onderzoek is gebaseerd op verouderde data. Diverse voorbeelden laten zien dat met name grote werkgevers via een private partij wel degelijk sterk preventief beleid kunnen opzetten, waarmee ze fors kunnen besparen op de kosten voor arbeidsongeschikte medewerkers. Op een loonsom van meer dan 20 miljoen euro kan het jaarlijkse premieverschil tussen een publieke en private WGA-verzekering voor hen oplopen tot meer dan 60.000 euro per jaar, zien wij in onze data van de afgelopen jaren. Werkgevers die voor de Ziektewet voor het eigenrisicodragerschap kiezen, besparen gemiddeld 60 procent op hun kosten.

Meerwaarde eigenrisicodragerschap
De belangrijkste meerwaarde van eigenrisicodragerschap zit voor veel werkgevers sowieso niet in de cijfers. Waar het ze meestal om gaat is de vrijheid om zélf voor een snellere re-integratie te zorgen. Het roer in handen houden, uitgaan van eigen beleid: dat is wat ze willen en wat vaak ook het best voor hun (ex-)werknemers is. Bij het UWV kan dat niet. Die neemt het roer in het re-integratietraject volledig over.

Besparen doe je zelf
Echt besparen op verzuimkosten doe je als werkgever niet alleen via een verzekeraar, maar vanuit jezelf. Met de juiste maatregelen voor verzuimpreventie en -reductie is veel winst te halen. Er zijn opties te over. Denk aan extra steun voor mantelzorgers, het bespreekbaar maken van financiële problemen en het vroegtijdig signaleren van zorgmijding. Werkgevers die personeel ook op hun eigen verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid willen wijzen, kunnen een vitaliteitscontract overwegen.

Goede aanpak loont

Het is goed dat het CPB met haar rapport verzekeraars heeft wakker geschud. Het kan immers altijd beter. Toch is het te eenvoudig om de bal alleen bij hen neer te leggen – het hele stelsel ter discussie stellen gaat helemaal te ver. Het is juist dit stelsel dat werkgevers in staat stelt zelf het heft in handen te nemen en preventieve maatregelen te nemen. De resultaten tonen aan dat die aanpak vooral voor grote werkgevers wel degelijk loont.