Netherlands

België aantrekkelijk voor Nederlandse pensioenfondsen

 

België is populair onder pensioenfondsen. Onlangs maakte het gesloten Sanomafonds bekend een overstap naar onze zuiderburen te overwegen. De farmaceut Johnson & Johnson is al zuidwaarts getrokken en oliereuzen ExxonMobil en BP volgen spoedig. Nederlandse politici zien de uittocht met lede ogen aan. Volgens hen ligt de oorzaak in de coulante houding van de Belgische toezichthouders.

Volgens Falco Valkenburg, bestuurder van Aon Hewitt’s Belgische multiwerkgeverspensioenfonds United Pensions, valt het wel mee met de coulante houding van de Belgen: “Het Belgische toezicht is echt niet soepeler dan het Nederlandse. Zomaar even de rekenrente verhogen is ook in België uit den boze. Het Belgische toezichtkader is echter wel een stuk flexibeler. In Nederland moeten fondsen kiezen uit vijf bestuursmodellen. Zo dwing je fondsen in een keurslijf.”

Pragmatische Belgen
Emmy Verbist van Aon Belgium wijt de populariteit van België eveneens aan de rechtlijnigheid van de Nederlandse toezichthouders: “Er wordt weleens gevraagd wat de Belgen nu zo anders doen. Het antwoord is dat wij meer ‘principle-based’ zijn. Terwijl in Nederland de focus ligt op strikte naleving van de regels, legt de Belgische toezichthouder de nadruk op de uitvoering van de regelgeving. Als die prudent en coherent is, dan is het goed. De Belgische aanpak is dus een stuk pragmatischer dan de Nederlandse.”

Rol van de sponsor
De pragmatische houding van de Belgen drukt zich onder meer uit in de regelgeving omtrent de rol van de sponsor, zo betoogt Jacintha den Haag, senior client consultant bij Aon Hewitt. “Volgens de Nederlandse regelgeving heeft een garantie van een werkgever geen invloed op de beoordeling van de regeling. De Belgische toezichthouder weegt een sponsorgarantie wel mee. Een regeling waar een kapitaalkrachtige werkgever achter staat, heeft dus meer speelruimte dan een regelgeving zonder achtervang.”

Indexatie
De strikte Nederlandse regels voor indexatie zijn eveneens een reden om een vertrek naar België te overwegen. “In Nederland mag je pas indexeren boven de 110%”, aldus Den Haag. “In België kan een werkgever een voorwaardelijke koopsom storten om indexatie mogelijk te maken, ook als de dekkingsgraad lager is. Als een sponsor in Nederland dat doet, mag het fonds het geld niet uitkeren, omdat de dekkingsgraad te laag is. Dit is moeilijk uit te leggen aan deelnemers: zij verwachten immers een indexatie.”

United Pensions
Bij het in 2014 opgerichte United Pensions merken we ook dat de België-variant het goed doet in Nederland, zo stelt Den Haag: “Onlangs maakte de farmaceut AbbVie de overstap. Voor de deelnemers aan AbbVie’s pensioenregeling was de hogere indexatieverwachting een belangrijke beweegreden om in te stemmen met de overgang. Verder verandert er weinig voor de deelnemers. De pensioenen worden via een Nederlandse bank uitgekeerd, er wordt inkomstenbelasting ingehouden en met vragen kunnen ze nog steeds terecht bij de Nederlandse pensioenuitvoerder.”